نویسندگان

چکیده

  در این مقاله مدلی برای تحول ستاره­های سنگین­تر از خورشید ارائه می­کنیم. حل معادله­های حاصل با استفاده از روش شوار تشیلد صورت می­گیرد. به کمک این مدل توانسته­ایم برروی نمودار هرتسپرونگ ـ راسل, وضعیت ستاره­هایی با 5/2, 5, و 10 جرم خورشیدی را مشخص کنیم. هر چند در این مدل از دوران ستاره, میدانهای مغناطیسی و تلاطم صرفنظر شده است, براساس نتایجی که به دست آورده­ایم می­توان به دیدگاهی کلی در باره آنچه در اعماق این گونه ستاره­ها رخ می­دهد, دست یافت.

عنوان مقاله [English]

A model for the evolution of massive stars

نویسندگان [English]

  • J. Ghanbari
  • M. Shadmehri

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی