نویسندگان

چکیده

   در این مقاله با مرور خواص اساسی تبدیل پیمان ه­ای در فرمولبندی کنش گسترش یافته و تبدیل BRST در فرمولبندی ناکمین, نشان داده ­ایم که با تثبیت پیمانه BRST می­توان به تبدیلی دست یافت که در حد جملات مرتبه صفر نسبت به پاره­ای از شبح­ ها و پادشبح ­ها, منطبق بر تبدیل پیمانه­ای با تابع مولد فرد باشد.

عنوان مقاله [English]

Gauge transformation as a reduction of BRST transformation

نویسندگان [English]

  • A. R. Faraji
  • A. Shirzad

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی