نویسندگان

چکیده

   یکی از مسائل مهم فیزیک و شیمی اختلاف انرژی حالت پایه و اولین حالت برانگیخته چاه های پتانسیل چندگانه است. به خاطر پیچیدگی این پتانسیل ها برای محاسبه ترازهای انرژی و توابع موج آنها, اغلب باید به روشهای عددی متوسل شد. در این مقاله با معرفی­ هامیلتونی های ابرتقارن در مکانیک کوانتومی و مروری بر حل چاه پتانسیل دوگانه, با استفاده از ابرتقارن در مکانیک کوانتومی اختلاف انرژی حالت پایه و اولین حالت برانگیخته را برای یک چاه پتانسیل سه گانه محاسبه می­ کنیم.

عنوان مقاله [English]

Supersymmetric calculation of the energy of the first excited level of a triple well potential

نویسندگان [English]

  • M. Khalaj
  • M. Sarbisheyi

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی