نویسندگان

چکیده

  در این مقاله نحوه تولید شبه پتانسیلهای بهینه, بخصوص جدیدترین روش آن یعنی تنظیم QC توضیح داده شده است. شبه پتانسیلهای حاصل از سه روش BHS (بچلت, هامن و اشلوتر), کرکر و تنظیم QC برای تلوریم با یکدیگر مقایسه شده­اند. خواص ساختاری و الکترونی بلور تلوریم با استفاده از شبه پتانسیل تنظیم QC بیش از دو نوع دیگر با نتایج تجربی انطباق دارند. به علاوه این شبه پتانسیل به انرژی قطع کمتری منجر می­شود, لذا شبه پتانسیل تنظیم QC بهتر از کرکر و BHS است.

عنوان مقاله [English]

Optimized peseudopotential and methods of its generation

نویسندگان [English]

  • H. Akbarzadeh
  • A. Roudgar

تحت نظارت وف ایرانی