نویسنده

چکیده

  روشهای مختلف تصویر اسپین که در محاسبه توابع ترکش وابسته به اسپین مورد استفاده قرار گرفته­اند به اختلافهای قابل ملاحظه­ای در احتمالهای ترکش و متوسط پارامتر ترکش می­انجامند. پس از مرور مختصر این روشها و پیشنهاد روشی جدید برای محاسبه توابع فوق, نشان می­دهیم که همه آنها به طور عمده در دو گروه قرار می­گیرند و نتایج حاصل از کاربرد آنها را در پیش بینی توابع ترکش و نیز وابستگی نسبت V/P , توزیع زاویه­ای واپاشی و هم خطی اسپین به پارامتر ترکش با هم مقایسه می­کنیم.

عنوان مقاله [English]

Pseudoscalar versus vector meson production in heavy quark fragmentation

نویسنده [English]

  • M. A. Gomshi Nobary

تحت نظارت وف ایرانی