نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکدة فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

مخروط دیراک در ماده چگال را میتوان کج کرد. این کج کردن باعث تقلیل تقارن لورنتس میشود .اما هنوز درجه با یی از تقارنی شبیه لورنتس در سیستم باقی میماند. در این مقاله تبدی ت لورنتس-کج شده را معرفی میکنیم که تقارن این سیستم هستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tilted-Lorentz symmetry

نویسنده [English]

  • S A Jafari

Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Dirac cone can be tilted in condensed matter setting. As a result of tilt, the Lorentz symmetry is reduced to what we call tilted-Lorentz symmetry. In this paper we derive the tilted-Lorentz transformations that leave a world with tilted Dirac cone invariant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tilted Lorentz group
  • spacetime in solid state physics
  1. B Bradlyn, J Cano, Z Wang, M G Vergniory, C Felser, R J Cava, and B A Bernevig, Science 353 (2016) 6299.

  2. T Farajollahpour, Z Faraei, and S A Jafari, Phys. Rev. B 99 (2019) 235150.

  3. M I Katsnelson and M Iosifovich Kat︠s︡nelʹson. Graphene, “Carbon in Two Dimensions”, Cambridge university press (2012).


   1.  T Padmanabhan, Springer General Relativity and Gravitation 46, 3 (2014) 1673.

  2. ک بی‌تقصیر فدافن و س مجرد لمن جویی، مجلة پژوهش فیزیک ایران، ۱۸، ۲ (۱۳۹۷) ۱۹۰.


5. K Bitaghsir Fadafan and S Mojarad Laman jouee, Iranian J. Phys. Res. 18, 2 (2018) 190. 


 


 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی