نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله با استفاده از دوگانی گرانش-پیمانه­ ای به بررسی تحول زمانی کمیت پیچیدگی هولوگرافی در چارچوب نظریات میدان اتلافی خواهیم پرداخت. بدین منظور از نسخه­ ی مبتنی بر کنش برای محاسبه­ ی پیچیدگی استفاده می­ کنیم. نشان خواهیم داد که نرخ رشد پیچیدگی در تطابق با حد لوید در زمان­ های خیلی زیاد به مقدار ثابتی همگرا شده، لیکن این همگرایی از مقادیر بزرگتر رخ خواهد داد که به معنای نقض این حد در زمان­ های میانی است. نقض حد لوید در تحول زمانی پیچیدگی به گونه ­ای است که با افزایش مقادیر پارامتر اتلاف، میزان این نقض بزرگتر خواهد شد. همچنین در این تحقیق وابستگی زمان بحرانی­ ای که پس از آن تحول زمانی پیچیدگی آغاز می ­شود را به عنوان تابعی از پارامتر اتلاف بررسی خواهیم کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Holographic complexity growth in dissipative QFTs

نویسندگان [English]

 • K Babaei Velni
 • M R Mohammadi Mozaffar

Faculty of Physics, University of Guilan, Guilan, Iran

چکیده [English]

We study the growth rate of holographic complexity in dissipative quantum field theories using the gauge/gravity duality. To do so we employ the complexity equals action proposal for computing the holographic complexity.  We show that although in the late time regime the rate of growth of complexity approaches a constant value which is consistent with the Lloyd's bound, the constant is approached from above. We find that increasing the value of the dissipative parameters enhances the Lloyd's bound violation. We also investigate the dependence of critical time on dissipative parameters.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • gauge/gravity duality
 • holographic complexity
 • Lloyd's bound
 1. 1.       J M Maldacena, Int. J. Theor. Phys. 38 (1999) 1113.

  2.       کاظم بی تقصیر فدافن، سحر مجرد لمن جویی، مجلة پژوهش فیزیک ایران، 18، 2 (1397) 190.

  2. K Bitaghsir Fadafan and S Mojarad Laman jouee, Iranian J. Phys. Res. 18, 2 (2018) 190.

  3.       هـ ابراهیم و م ع اکبری، مجلة پژوهش فیزیک ایران 18، 3 (1397) 451. 

  3. Ebrahim H, Ali-Akbari M. IJPR. 18, 3 (2018) 451.

  4.       S Ryu and T Takayanagi, Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 181602.

  5.       L Susskind, J. Math. Phys. 36 (1995) 6377.

  6.       T Faulkner, M Guica, T Hartman, R C Myers and M Van Raamsdonk, Journal of High Energy Physics 1403 (2014) 051.

  7.       L Susskind, Fortsch. Phys. 64 (2016) 49.

  8.       R Jefferson and R C Myers, Journal of High Energy Physics 1710 (2017) 107.

  9.       S Chapman, M P Heller, H Marrochio and F Pastawski, Phys. Rev. Lett. 120, 12 (2018) 121602.


  1. L Susskind, Fortsch. Phys. 64 (2016) 24.

  2. A R Brown, D A Roberts, L Susskind, B Swingle and Y Zhao, Phys. Rev. Lett. 116,19 (2016) 191301.

  3. M Alishahiha, Phys. Rev. D 92, 12 (2015) 126009.

  4. M Alishahiha, A Faraji Astaneh, Phys. Rev. D 96, 8 (2017) 086004

  5. M Alishahiha, K Babaei Velni, M R Mohammadi Mozaffar, Phys. Rev. D 99 12 (2019) 126016.

  6. G W Gibbons and S W Hawking, Phys. Rev. D 15 (1977) Phys.Rev. D 15 (1977) 2752.

  7. K Parattu, S Chakraborty, B R Majhi and T Padmanabhan, Gen. Rel. Grav. 48, 7 (2016) 94.

  8. L Lehner, R C Myers, E Poisson and R D Sorkin, Phys. Rev. D 94, 8 (2016) 084046.

  9. G Hayward, Phys. Rev. D 47 (1993) 3275, Phys. Rev. D 47. 3275.

  10. T Andrade and B Withers, Journal of High Energy Physics 1405 (2014)101.

  11. D Carmi, S Chapman, H Marrochio, R C Myers and S Sugishita, Journal of High Energy Physics 1711 (2017) 188.

  12. W Pan and Y Huang, Phys. Rev. D 95, 12 (2017) 126013. 

  13. M Alishahiha, A Faraji Astane, A Nase, M H Vahidinia, Journal of High Energy Physics 1705 (2017) 009.

تحت نظارت وف ایرانی