نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 آزمایشگاه میان‌رشته‌ای ابن‌سینا، دانشکدة فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

معیارهای هندسی و توپولوژیک ما را قادر می‌سازند که ضمن مشخصه‌یابی میدان‌های تصادفی کیهانی، به طور ساختارمند ارتباط بین توابع چند ‌نقطه‌ای وزن‌دار و بی‌وزن فراهم شود. یکی از این ارتباطات در بستر عامل سوییدگی داده می‌شود. در این مقاله با تکیه بر آمار قله‌ها، عامل سوییدگی در یک میدان تصادفی ناهمسانگرد را بررسی می‌کنیم. بر این اساس توصیف تحلیلی از عامل سوییدگی موضعی و خطی بر حسب مدل طیف توان ناهمسانگرد را ارایه می‌دهیم. با انجام شبیه‌سازی صحت رابطه تحلیلی به دست آمده را بررسی می‌کنیم. نتایج ما نشان ‌می‌دهد در حد تراز آستانة بالا و جدایی فضایی بزرگ، همخوانی خوبی بین نتایج تحلیلی و عددی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bias factor in anisotropic stochastic fields

نویسندگان [English]

  • S M S Movahed 1
  • M Bahraminasr 2

1 Department of Physics, Shahid Beheshti University, Velenjak, Tehran, Iran

2 Ibn Sina lab. Department of Physics, Shahid Beheshti University, Velenjak, Tehran, Iran

چکیده [English]

The geometrical and topological measures enable us to characterize stochastic field systematically, and  the relation between weighted and unweighted N-point functions is provided. One of such relations is given by the bias factor. In this paper, based on peak statistics, we study the bias factor for stochastic and anisotropic fields. Accordingly, we present the analytical description of local and linear bias factor. Doing simulations, we examine the validation of  the derived analytical relation. Our results show that at high threshold level and large spatial separation, there exists a good agreement between the analytical calculation and numerical computations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • stochastic field
  • bias factor
  • anisotropy
  • geometrical and topological features

تحت نظارت وف بومی