نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

کروی بودن ستاره‌ها باعث می‌شود که شار دریافتی از نقاط مختلف سطح آنها یکنواخت نباشد و در لبه‌ها کمتر از مرکز آن باشد. بدین ‏ترتیب لبه‌ها تاریک‌تر از مرکز ستاره دیده می‌شود که به آن اثر تاریکی لبه می‌گویند. مقدار اثر تاریکی لبه به مشخصات اتمسفری ‏ستاره، دما، گرانش سطحی و فلزیت آن بستگی دارد. در این مقاله، ما یک راهکار برای شناسایی بهتر ستاره‌های چشمه در رویدادهای ‏ریزهمگرایی گرانشی با تقویت نور بالا ارائه می‌کنیم. در این رویدادها که عدسی از مقابل سطح ستارة چشمه عبور می‌کند، وجود تابع ‏تقویت نور ناشی از همگرایی گرانشی ‏که تابعی از مکان است و همچنین نایکنواختی شار دریافتی از نقاط مختلف سطح ستاره به دلیل اثر ‏تاریکی لبه، باعث می‌شود در حین گذر عدسی از سطح ستارة چشمه، رنگ ستاره با زمان تغییر کند. اندازه‌گیری تغییر رنگ در این ‏رویدادها کمک می‌کند تا بتوانیم وابستگی پارامترهای تاریکی لبه به طول موج و در نتیجه پارامترهای اتمسفر ستارة چشمه و پارامترهای ‏خود ستارة چشمه را تعیین کنیم.‏
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Limb-darkening effect of source stars in gravitational microlensing observations in different filters

نویسندگان [English]

 • P Sangtarash 1
 • Sedigheh Sajadiyan 2

1 Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2 Physics Department. IUT. Isfahan. Iran

چکیده [English]

Spherical property of stars means that the flux received from different parts of their surface is not uniform and less than its center at the edges. Thus, the edges appear darker than the center of the star; this is called the limb-darkening effect. The amount of the limb-darkening effect depends on the stellar atmosphere, stellar temperature, gravity and metallicity. In this paper, we offer a method to  better characterize  the source stars in high-magnification microlensing events. In high-magnification microlensing events in  which the lens is transiting the source surface, the  non-uniformity of the stellar flux and the magnification factor as a function of the lens location can both cause the stellar color changes with time. Measuring the stellar color while lens is crossing the source surface will offer additional  information regarding  the dependence of the limb-darkening parameters on  the wave length and hence, the stellar atmosphere parameters and the source star parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • gravitational microlensing
 • limb-darkening effect
 • stellar atmosphere
 1. B  aczynski, ApJ. 301 (1986) 503.‎

 2. ‎‏ ‏ I Soszynski, A Udalski, M K Szymanski, and et al., AcA. ‎‎60 (2010) 165. ‎

 3. ‎ I A Bond, F Abe, R J Dodd, and et al., MNRAS 327 (2001) 868. ‎

 4. ‎ S L Kim, C U Lee, B Park, and et al., JKAS 49 (2016) 37. ‎

 5. ‎ S Rahvar, International Journal of ‎Modern Physics D 24 (2015) 1530020.‎

 6. B S Gaudi, ARA&A 50 (2012) 411. ‎

 7. ‎ G Kim and N Safizadeh, ApJ. 500 (1998) 37. ‎

 8. ‎ M Dominik, Gen Relativ Gravit 43 (2011) 989. ‎

 9. ‎ D Hestroffer and C Magnan, A&A 333 ‎‎(1998) 338.  ‎


10. ‎ J P Harrington, Ap&SS ‎‎8 (1970) 227.  ‎


11. ‎ H J Witt, S Mao, ‎ApJ. 430 (1994) 505.‎


12. M Penney, B S Gaudi, E Kerins, and et al., ApJS 241 (2019) 3. ‎


13. ‎ B Gustafsson, B Edvardsson, K Eriksson, and et al., A&A, 486 (2008) 951.‎


14. ‏‎ T Lanz and I Hubeny, ‎ApJS 146 (2003) 417‎. 


 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی