نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدة فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

یکی از مزیت‌های رصدهای ریزهمگرایی گرانشی، آشکارسازی لکه‌های ستاره‌ای است. هدف ما در این مقاله بررسی اثر اختلال ناشی از لکه بر روی منحنی نوری رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی است. برای این کار ابتدا یک فرمول‌بندی مناسب در نظر گرفتیم که لکه را بر روی سطح ستاره شبیه‌سازی کردیم. یکی از اثرهای لکه بر روی منحنی نوری ستاره، کاهش موضعی ضریب تقویت نور است (زمانی که عدسی از روی لکه عبور می‌کند) و این کاهش در ضریب تقویت نور باعث می‌شود منحنی نوری نسبت به زمان کمترین فاصله تقارن نداشته باشد. لکه‌هایی که پس از تصویر شدن در مرکز ستاره چشمه واقع می‌شوند، اثر اختلال طولانی‌تر و بزرگ‎تری نسبت به لکه‌های مشابه که در لبة ستاره قرار می‌گیرند ایجاد می‌کنند. در رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی دوتایی با گذر سوزان اختلال نسبی ایجاد شده در بیش از 40 درصد رویدادهای شبیه‌سازی شده، بیش از 1/50 درصد بود. البته این کسر در رویدادهای همگرایی گرانشی تکی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perturbation effect of stellar spots on light curves of gravitational microlensing

نویسندگان [English]

 • S Sajadian
 • M Rashidi

‎ Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

One of the advantages of observations of gravitational microlensing is stellar spots detection.  Our aim ‎in this paper is to study and characterize the perturbations due to stellar spots on the microlensing ‎light curves. Considering a suitable formalism for the stellar spots, we simulate the microlensing of ‎spotted source stars. One of the effects of a spot on stellar light curve is the local demagnification (where ‎the lens is crossing the stellar spot) and it causes asymmetric perturbations on the light curve. The ‎spots that locate at the source center after projection make larger and deeper perturbations than the ‎spots locate the stellar limbs. In caustic crossing binary microlensing events, the typical-size spot-‎induced perturbations mostly make (more than 40‏‎ percent) the relative deviations larger than ‎‏5‏‎. This ‎fraction is bigger for single lensing events‎‎‎.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • gravitational microlensing
 • stellar spots
 • numerical approach
 1. S Gaudi, ARAA 50 (2012) 411. 

 2. P Sangtarash, Master of Science Thesis, IUT (2019).

 3. S Sajadian and S Rahvar, MNRAS 452 (2015) 2579.

 4. W Bradly.Carroll and A Dale.Ostile, “An introduction to Modern Astrophysics”, ,  Person Addison-Wesley, Second edition (2007).

 5. S Dodelson “MODERN COSMOLOGY”, Elsevier (2003).

 6. Ch Han, et al., MNRAS 316 (2000) 665.


 


 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی