نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعیین نمایه عمقی اکسیژن در میان عناصر سنگین اهمیت ویژه ای دارد و آنالیز با واکنش هسته ای یکی از روش هایی است که به صورت غیر مخرب توانایی انجام این کار را دارد. باید توجه داشت که دقت نتایجی که با کمک آنالیز واکنش هسته ای بدست می آید وابسته به دقت و در دسترس بودن سطح مقطع دیفرانسیلی واکنش مورد نظر است. به همین دلیل لازم است که ارزیابی درستی از داده های سطح مقطع تجربی داشته باشیم. برای تحلیل نظری واکنش برکنی ، تقریب بورن موج واپیچیده یکی از رویکردهایی است که به نتایج قابل قبولی رسیده است. در این کار ما با استفاده از تقریب بورن موج واپیچیده، توزیع زاویه ای واکنش برکنی 16O(d,p0)17O را در انرژی های 3/1 و 6/1 مگا الکترون ولت بدست آورده ایم که نتایج بدست آمده، نسبت به محاسبات پیشین سازگاری بهتری با داده های تجربی نشان می دهند. این نتایج علاوه بر این که می توانند در آنالیز با باریکه یونی کاربرد داشته باشند، پارامترهای اپتیکی برازش شده که در طی محاسبات بدست آمدند نیز می توانند در توسعه مدل های همه شمول برای پتانسیل اپتیکی نیز به کار روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical calculation of angular distribution of the 16O(d,p0)17O reaction at low energies

نویسندگان [English]

 • R Ghasemi
 • A Ramazani-Moghaddam
 • O Kakuee

چکیده [English]

Nuclear Reaction Analysis (NRA) is employed to perform depth profiling of the light elements (carbon, nitrogen, oxygen …) in the heavy element substrates. To conduct the analysis, the availability and reliability of the respective differential cross-sections are among crucial factors to achieve the reliable results. In this work, we made a theoretical attempt to calculate the angular distribution of the transfer reaction (stripping reaction) 16O (d,p0)17O reaction at 1.3 and 1.6 MeV energies in the lab frame, which are usable in NRA. Moreover, the optical potential parameters, which are obtained through the work, can be utilized by the global optical potentials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • angular distribution
 • Oxygen-16
 • DWBA
 • NRA
 1. J Salomon, J-C Dran, T Guillou, B Moignard, L Pichon, P Walter, and F Mathis, Instr. and Meth B, 266 (2008) 2273.
 2. H Rafi-kheiri, O Kakuee, M Lamehi-Rachti, Instr. and Meth B, 371 (2015) 46.
3.     R L Dangle, L D Oppliger, and G Hardie, Phys. Rev. (1964) B647.
 1. A R Ramos, A Paúl, L Rijniers, M F da Silva, C.Soares, Nucl. Instr. and Meth B. 190 (2002) 95.
 2. H C Chow, G M Griffiths, T H Hall, Canadian Journal of Physics, 53 (1975) 1672.
 3. O Dietzsch, R A Douglas, E Farrelly Pessoa, V Gomes Porto, E W Hamburguer, T Polga, and O Sala, Phys. A 114 (1968) 330.
 4. S Cavallaro, A Cunsolo, R Potenza, A Rubbino, Il Nuovo Cimento A, 14 (1973) 692.
 5. M Assunção, R Lichtenthäler, V Guimarães, A Lépine-Szily, G F Lima, A M Moro, Physical Review C - Nuclear Physics, 70 (2004) 054601-1.
 6. G Amsel, D Samuel, Chem. 39 (1967) 1689.
 7. W Jiang, V Shutthanandan, S Thevuthasan, D E McCready, W J Weber, Instr. and Meth B, 207 (2003) 453.
 8. H Rafi-kheiri, O Kakuee, M Lamehi-Rachti, Instr. and Meth B, 371 (2015) 46.
 9. A F Gurbich, Instr. and Meth B, 371 (2016) 27.
 10. N K Glendenning, “Direct Nuclear Reactions”, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd (2004).
 11. I J Thompson, Phys. 7 (1988) 167.
 12. D Y Pang, Y L Ye, F R Xu, Rev. C 83 (2011) 064619.
 13. H X An, C H Cai, Rev. C 73 (2006) 054605.
 14. L Rosen, “Proceedings of the 2nd International Symposium on Polarization Phenomena of Nucleons (Birkhaüser Verlag, Basel,) 253 (1966).

تحت نظارت وف بومی