نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

2 دانشکدۀ فیزیک و شتاب‌دهنده‌ها، پژوهشکده علوم و فناوری هسته‌ای، تهران

چکیده

تعیین نمایه عمقی اکسیژن در میان عناصر سنگین اهمیت ویژه‌ای دارد و آنالیز با واکنش هسته‌ای یکی از روش‌هایی است که به صورت غیر مخرب توانایی انجام این کار را دارد. باید توجه داشت که دقت نتایجی که با کمک آنالیز واکنش هسته‌ای به دست می‌آید وابسته به دقت و در دسترس بودن سطح مقطع دیفرانسیلی واکنش مورد نظر است. به همین دلیل لازم است که ارزیابی درستی از داده‌های سطح مقطع تجربی داشته باشیم. برای تحلیل نظری واکنش برکنی، تقریب بورن موج واپیچیده یکی از رویکردهایی است که به نتایج قابل قبولی رسیده است. در این کار ما با استفاده از تقریب بورن موج واپیچیده، توزیع زاویه‌ای واکنش برکنی O(d,p0)17O16 را در انرژی‌های 1/3 و 1/6 مگا الکترون ولت به‌ دست آورده‌ایم که نتایج به دست آمده، نسبت به محاسبات پیشین سازگاری بهتری با داده‌های تجربی نشان می‌دهند. این نتایج علاوه بر این که می‌توانند در آنالیز با باریکه یونی کاربرد داشته باشند، پارامترهای اپتیکی برازش شده که در طی محاسبات به دست آمدند نیز می‌توانند در توسعه مدل‌های همه شمول برای پتانسیل اپتیکی نیز به کار روند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical calculation of angular distribution of the 16O(d,p0)17O reaction at low energies

نویسندگان [English]

 • R Ghasemi 1
 • A Ramazani-Moghaddam 1
 • O Kakuee 2

1 Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Iran

2 Physics & accelerators research school, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nuclear Reaction Analysis (NRA) is employed to perform depth profiling of the light elements (carbon, nitrogen, oxygen …) in the heavy element substrates. To conduct the analysis, the availability and reliability of the respective differential cross-sections are among crucial factors to achieve the reliable results. In this work, we made a theoretical attempt to calculate the angular distribution of the transfer reaction (stripping reaction) 16O (d,p0)17O reaction at 1.3 and 1.6 MeV energies in the lab frame, which are usable in NRA. Moreover, the optical potential parameters, which are obtained through the work, can be utilized by the global optical potentials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Angular distribution
 • Oxygen-16
 • DWBA
 • NRA
 1. J Salomon, J-C Dran, T Guillou, B Moignard, L Pichon, P Walter, and F Mathis, Instr. and Meth B, 266 (2008) 2273.

 2. H Rafi-kheiri, O Kakuee, M Lamehi-Rachti, Instr. and Meth B, 371 (2015) 46.


3.     R L Dangle, L D Oppliger, and G Hardie, Phys. Rev. (1964) B647.


 1. A R Ramos, A Paúl, L Rijniers, M F da Silva, C.Soares, Nucl. Instr. and Meth B. 190 (2002) 95.

 2. H C Chow, G M Griffiths, T H Hall, Canadian Journal of Physics, 53 (1975) 1672.

 3. O Dietzsch, R A Douglas, E Farrelly Pessoa, V Gomes Porto, E W Hamburguer, T Polga, and O Sala, Phys. A 114 (1968) 330.

 4. S Cavallaro, A Cunsolo, R Potenza, A Rubbino, Il Nuovo Cimento A, 14 (1973) 692.

 5. M Assunção, R Lichtenthäler, V Guimarães, A Lépine-Szily, G F Lima, A M Moro, Physical Review C - Nuclear Physics, 70 (2004) 054601-1.

 6. G Amsel, D Samuel, Chem. 39 (1967) 1689.

 7. W Jiang, V Shutthanandan, S Thevuthasan, D E McCready, W J Weber, Instr. and Meth B, 207 (2003) 453.

 8. H Rafi-kheiri, O Kakuee, M Lamehi-Rachti, Instr. and Meth B, 371 (2015) 46.

 9. A F Gurbich, Instr. and Meth B, 371 (2016) 27.

 10. N K Glendenning, “Direct Nuclear Reactions”, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd (2004).

 11. I J Thompson, Phys. 7 (1988) 167.

 12. D Y Pang, Y L Ye, F R Xu, Rev. C 83 (2011) 064619.

 13. H X An, C H Cai, Rev. C 73 (2006) 054605.

 14. L Rosen, “Proceedings of the 2nd International Symposium on Polarization Phenomena of Nucleons (Birkhaüser Verlag, Basel,) 253 (1966).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی