نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده

یکی از جذاب­‌ترین ویژگی­‌های کیهان‌­شناسی، مطالعۀ ساختارهای بزرگ است که می­‌تواند خواص ذرات با کوچک­‌ترین مقطع شناخته شده را آشکار کند) نوترینوها(. در اصل، در کیهان اولیه پس از فوتون­‌ها، نوترینوها نقش مؤثری در تشکیل ساختارها ایفا می­‌کنند. تعداد زیاد نوترینوها همراه با جرم غیرصفرشان، منجر به چگالی انرژی امروزی حداقل 25 برابر بزرگ‌تر از CMB می‌­شود. این چگالی بالای ذرات جریان آزاد منجر به تغییراتی در ساختار مقیاس بزرگ (LSS) می‌شود که می‌تواند در بررسی‌های کهکشانی بزرگ یا اندازه‌گیری‌های جریان تاریک ثبت شود. هدف از این مقاله ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﻮﻫﺎﻱ ﺟﺮﻡ‌ﺩﺍﺭ ﺑﺮ جهت جریان توده و دیگر پارامترهای کیهانی با استفاده از مدل کویینتسنس است. همچنین در این مقاله با استفاده از جفت شدگی نوترینوها و میدان  نرده‌ای  کویینتسنس (Quintessence)، جرم نوترینوها را تخمین می‌­زنیم. داده‌های مورد استفاده در این مقاله، کاتالوگ پنتِون ، مجموع 1048 ابرنواختر نوع Ia است. جهت جریان توده‌ای در مقیاس­های کوچک تر از 0/1 اختلاف کمی دارند و هرچه مقیاس‌های بالاتر از جهان محلی را در نظر می­‌گیریم اختلاف بیشتری در جهت جریان توده‌ای مشاهده می­‌شود. در این مقاله نتایج به دو روش X2 و زنجیرۀ مارکوف مونت کارلو( MCMC) محاسبه شده و در نهایت مقایسه­‌ای بین نتایج این دو روش انجام شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the mass neutrinos effects on bulk flow direction and other cosmic parameters

نویسندگان [English]

 • Mohammad Yarahmadi 1
 • Amin Salehi 1
 • Hossein Hatami 2

1 1. Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, Lorestan University, Khoramabad, Iran

چکیده [English]

One of the most fascinating features of cosmology is the study of large structures that can reveal the properties of particles with the smallest known cross sections (neutrinos). In fact, in the early universe, after photons, neutrinos play an important role in the formation of structures. The large number of neutrinos, combined with their non-zero mass, leads to today's energy density at least 25 times larger than CMB photons. This high density of free-flowing particles leads to changes in the large-scale structure (LSS) that can be recorded in large galaxy studies or dark current measurements. The purpose of this paper is to determine the direction of bulk flow and other cosmic parameters using the quintessence model. In this paper, we also estimate the mass of neutrinos using neutrino coupling and the scalar field of quintessence. The data where used in this article is the Pantheon Catalog, a total of 1048 Type Ia supernovae. The direction of the bulk flow is slightly different on scales smaller than 0.1, and the higher the scale of the local world, the greater the difference in the direction of the bulk current.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anisotropy
 • mass neutrinos
 • dark energy
 1. A Kashlinsky, et al., J. 686, 2 (2008) 49.
 2. A Kashlinsky, et al., J.691, 2 (2009) 1479.
 3. F Atrio Barandela, et al., Astrophys. J.810, 2 (2015)
 4. J Colin, et al., MNRAS 414 (2011) 264
 5. C Bonvin, R Durrer, and M Alice Gasparini, Rev. D 73 (2006) 023523.
 6. H A Buchdahl, Not. Roy. Astron. Soc. 150 (1970) 1.
 7. L Amendola, M Baldi, and C. Wetterich, Rev. D 78 (2008) 023015.
 8. N J Nunes, L Schrempp, and C Wetterich, Rev. D 83 (2011) 083523.
 9. C Wetterich, Lett. B 655 (2007) 201.
 10. S Casas, V Pettorino, and C Wetterich, Rev. D 94 (2016) 103518.
 11. H Mohseni Sadjadi and V Anari, JCAP 10 (2018) 036.
 12. H Mohseni Sadjadi and V Anari, Dark Universe 27 (2020) 100474.
 13. V Anari and H Mohseni Sadjadi, JCAP0 7 (2022) 043.
 14. H Mohseni Sadjadi and V Anari, Rev. D 95 (2017) 123521.
 15. D N Spergel and U L Pen, ApJ 491 (1996) L67.
 16. T Banks, hep-th/9601151 (1996).
 17. Z Kepuladze and M Maziashvili, Rev. D 103 (2021) 063540.
 18. P J Steinhardt, L Wang, and I Zlatev, Rev. D 59 (1999) 123504.
 19. B Ratra and P J E Peebles, Rev. D 37 (1988) 3406.
 20. P J E Peebles and B Ratra, ApJ 325 (1988) L17.
 21. P Binetruy, Rev. D 60 (1999) 063502.
 22. P Ratra and L Peebles, Rev. D 37, 12 (1988) 3406.
 23. C Wetterich, Phys. B. 302, 4 (1988) 668.
 24. M Doran, et al., J.559, 2 (2001) 501.
 25. R R Caldwell, R Dave, and P J Steinhardt, Rev. Lett80, 8 (1998) 1582.
 26. S M Carroll, (1998). Rev. Lett81, 15 (1998) 3067.
 27. C Wetterich, "Quintessence --a fifth force from variation of the fundamental scale", Heidelberg University.
 28. Dvali and M. Zaldarriaga, Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 091303
 29. Michele; P. Francisco; T. Gianmassimo , JCAP07(2012)044J Colin, et al., MNRAS 414 (2011) 264.
 30. U Feindt, et al., A&A 560 (2013) A90
 31. J S Wang and F Y Wang, MNRAS 443 (2014) 1680
 32. G Lavaux, et al., ApJ. 709 (2010) 483
 33. D D Kocevski and H Ebeling, ApJ. 645 (2006) 1043.
 34. H A Feldman, R Watkins, and M J Hudson, MNRAS 407 (2010) 2328.
 35. A Nusser and M Davis, ApJ 736 (2011) 93.
 36. E Macaulay, et al., MNRAS (2012) 425.
 37. H Shapley, Harvard College Obser. Bull. 874 (1930) 9.
 38. R Scaramella, et al., Nature 338 (1989) 562–564.
 39. S Raychaudhury, et al., MNRAS 248 1(1991).
 40. Y Hoffman, et al., preprint (astro-ph/0102190) 2001.
 41. R Watkins, H A Feldman, and M J Hudson, MNRAS 392 (2009) 743.
 42. R G Cai, et al., Rev. D, 87 (2013) 123522.
 43. A Mariano and L Perivolaropoulos, Rev. D 86 (2012) 083517.
 44. Z Chang, et al., Phys. J. C 73 (2013) 2459.
 45. X Yang, F Y Wang, and Z Chu, MNRAS 437 (2014) 1840.
 46. A Salehi and S Aftabi, High Energy Phys. 1609 (2006) 140.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی