نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

2 دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

3 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای . سازمان انرژی اتمی ایران. تهران

4 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران

چکیده

امروزه به دلیل افزایش روز افزون کاربرد شتاب‌دهنده‌های ذرات در حوزه‌های مختلف، ساخت شتاب‌دهنده‌ها توسعه یافته است. در این شتاب‌دهنده‌ها، ابزارهای اندازه‌گیری که کمیت‌های مهم و پرکاربرد را اندازه‌گیری می‌کنند، اهمیت زیادی دارند. به‌واسطۀ نقش ولتاژ الکتریکی در شتاب‌دهی ذرات، اندازه‌گیری دقیق ولتاژ الکتریکی هر لحظه در شتاب‌دهنده‌ها ضروری است. در این پژوهش، طراحی، ساخت و آزمون یک ابزار سنجش غیرمخرب ولتاژ الکتریکی به نام جنریتینگ ولتمتر یا به اختصار (GVM)  انجام شده است. این ابزار از اصل تغییرات ظرفیت خازنی برای اندازه‌گیری ولتاژ استفاده می‌کند. همچنین اثر پارامترهای مختلف نظیر تعداد پره‌های روتور، ضخامت و قطر استاتور بر عملکرد این ابزار بررسی شده و در نهایت یک GVM مطلوب برای استفاده در شتاب‌دهندۀ الکترواستاتیکی داینامیترون در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای انتخاب شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design and construction of voltage measurement instrument (GVM) for 1.5 MV dynamitron accelerator

نویسندگان [English]

 • Zahra Sadeghche 1
 • Ehsan Ebrahimibasabi 2
 • Mohammad Salehi 3
 • Mahyar Shirshekan 4
 • Farshad Ghasemi 4

1 Faculty of Physics and Nuclear Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

2 Faculty of Physics and Nuclear Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

3 Nuclear Science and Technology Research, Atomic Energy Organization of Iran, Tehran, Iran

4 Nuclear Science and Technology Research, Atomic Energy Organization of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the increasing use of particle accelerators in various fields, the construction of accelerators has developed. In these accelerators, measurement instruments that measure important and versatile quantities are very important. Due to the role of electric potential in particle acceleration, accurate measurement of electric potential at any time in accelerators is essential. In this research, design, fabrication and testing of a non-destructive electric potential measuring device called Generating Voltmeter (GVM) has been done. This instrument uses the principle of capacitance changes to measure voltage. Also, the effect of various parameters such as the number of rotor blades, stator thickness and diameter on the instrument performance  has been investigated. Finally, a suitable GVM has been selected for use in the dynamitron electrostatic accelerator at the Nuclear Science and Technology Research Institute.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dynamitron accelerator
 • high voltage
 • generating voltmeter
 • CST STUDIO SUITE 2015
 1. S Y Lee, “Accelerator physics”, World scientific publishing (2018).
 2. A M Aghayan, et al., Iran. J. Phys. Res. 15, 2 (2015) 243 (Persian).
 3. E Kuffel “High voltage engineering (Fundamentals)”, Second edition Elsevier, )2000(.
 4. Cui. IEEE Transactions on Industrial Electronics 65,1 (2017) 608.
 5. P Tant, IEEE Trans. Instrum. Meas. 56, 4 (2007) 1459.
 6. Z Sadeghche, et al., “Basic design of the system for measuring the potential of the high voltage terminal in the electrostatic accelerator”. 1396-1399. August 2019 (Persian).
 7. Z Sadeghche, MSc Thesis, Nuclear Physics, Faculty of Physics and Nuclear Engineering, Shahrood University of Technology (2021) (Persian).

تحت نظارت وف ایرانی