نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

تاکنون فرایندهای پراکندگی متفاوتی در مدل استاندارد ناجابجایی مطالعه و بررسی شده­اند و حدودی برای پارامتر ناجابجایی تعیین شده است. در این مقاله، قصد داریم برای اولین بار فرایند تولید هادرون از نابودی زوج را در مدل استاندارد ناجابجایی مطالعه کنیم. در مطالعات تجربیِ تولید هادرون در نابودی زوج، گسترۀ وسیعی از طیف انرژی برخورد ( ) مورد توجه قرار گرفته­ است. در این پژوهش با کار در محدودۀ انرژی  و با داشتن داده­های آزمایشگاهی گروه بل برای سطح مقطع تولید مزون B در فرایند ، حد کمینۀ  را برای مقیاس ناجابجایی تعیین خواهیم کرد. در واقع با بررسی اثر ناجابجایی روی سطح مقطع دیفرانسیلی پارتونی ( ) و همچنین تابع ترکش مزون و مقایسۀ سطح مقطع نظری و داده­های آزمایشگاهی حد کمینه تعیین­ خواهد شد. با داشتن رابطۀ تحلیلی به دست­آمده برای سطح مقطع نابودی زوج در مدل استاندارد ناجابجایی، می­توان به ازای مقادیر متفاوت پارامتر ناجابجایی مقدار سطح مقطع را برای تولید هر مزون یا باریون تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of hadron production through pair annihilation in the noncommutative standard model

نویسندگان [English]

 • Omid Bayat
 • Seyed Mohammad Moosavi Nejad

Faculty of Physics, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Different scattering processes have been yet studied in the noncommutative standard model (SM) and different limits on the noncommutative scale have been determined. In the present work we, for the first time, study the hadron production process through pair annihilation, in the noncommutative standard model. In the experimental studies of hadron production through pair annihilation a wide range of collision energy spectrum () has been considered. In our study, we restrict ourselves to the ranges  so having available experimental data from Belle Collaboration for B-meson production in the process  we shall determine a lower limit  for the noncommutative scale. In fact, by studying the effect of noncommutativity on the differential cross section at the parton level () as well as the fragmentation function of meson and comparing the theoretical results and experimental data the lower limit will be determined. Having analytical results for the pair annihilation cross section in the noncommutative SM it would be possible to specify the production cross section of each meson or baryon for various values of noncommutative scale.

کلیدواژه‌ها [English]

 • noncommutative standard model
 • pair annihilation
 • hadron
 • noncommutative parameter
 • fragmentation function
 • collision energy spectrum
 1. D P Roy, Pramana 54 (2000) 3.
 2. R Rosenfeld and J L Rosner, Phys. Lett. B 516 (2001) 408.
 3. K D Lane, “An Introduction to technicolor”, Lectures given at the Theoretical Advanced Studies Institute, University of Colorado, Boulder, CO June 30–July 2 (1993).
 4. H Georgi, Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 221601.
 5. M Gholami, M Haghighat, and GH Khosravi, Iran. J. of Phys. Res. 13 , 2 (2013) 149 (persian).
 6. A Stern, Phys. Rev. L 78 (2007) 116009.
 7. G Abbiendi, et al., Phys. Lett. B 568 (2003) 181.
 8. M Fisli and N Mebarki, Adv. High Energy Phys. 2020 (2020) 7279627.
 9. R Mizuk, et al. [Belle], JHEP 06 (2021) 137.
 10. R L Workman, et al. (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. 2022 (2022) 083C01.
 11. N Seiberg and E Witten, J. High Energy Phys. 09 (1999) 032.
 12. M R Douglas and N Nekrasov, Rev. Mod. Phys. 73 (2001) 977.
 13. S Aghababaei, and M Haghighat, Iran. J. of Phys. Res. 11 , 2 (2019) 189 (persian).
 14. B Melic, K Passek-Kumericki, J Trampetic, P Schupp, and M Wohlgenannt, Eur. Phys. J. C 42 (2005) 483.
 15. B Melic, K Passek-Kumericki, J Trampetic, P Schupp, and M Wohlgenannt, Eur. Phys. J. C 42 (2005) 499.
 16. M Arai, S Saxell, and A. Tureanu, Eur. Phys. J. C 51 (2007) 217.
 17. A Alboteanu, et al., Phys. Rev. D 76 (2007) 105018.
 18. A Prakash, A Mitra, and P K Das, Phys. Rev. D 82 (2010) 055020.
 19. P K Das, N G Deshpande, and G Rajasekaran, Phys. Rev. D 77 (2008) 035010.
 20. J Hewett, et al., Phys. Rev. D 64 (2001) 075012.
 21. J C Collins, Phys. Rev. D 58 (1998) 094002.
 22. A Mitov and S Moch, Nucl. Phys. B 751 (2006) 18.
 23. V N Gribov and L N Lipatov, Yad. Fiz. 15 (1972) 781.
 24. G Altarelli and G Parisi, Nucl. Phys. B 126 (1977) 298.
 25. J Binnewies, B A Kniehl, and G Kramer, Phys. Rev. D 58 (1998) 034016.
 26. M Salajegheh, S M M Nejad, H Khanpour, B A Kniehl, and M Soleymaninia, Phys. Rev. D 99 (2019) 114001.
 27. A Prakash, A Mitra, and P K Das, Phys. Rev. D 82 (2010) 055020.
 28. S M M Nejad and E Tajik, Eur. Phys. J. A 54 (2018) 174.
 29. S M M Nejad, M Torkian, and M Delpasand, Phys. Rev. D 102 (3) (2020) 034025.
 30. M A G Nobary and R Sepahvand, Phys. Rev. D 71 (2005) 034024.
 31. S M M Nejad and N Amiri, Phys. Rev. D 105 , 3 (2022) 034001.
 32. M Salajegheh, S M Moosavi Nejad, M Soleymaninia, H Khanpour, and S A Tehrani, Eur. Phys. J. C 79, 12 (2019) 999.
 33. M Delpasand, S M M Nejad, and M Soleymaninia, Phys. Rev. D 101, 11 (2020) 114022.
 34. J P Ma, Nucl. Phys. B 506 (1997) 329.
 35. E Braaten, T C Yuan, Phys. Rev. Lett. 71 (1993) 1673.
 36. M Suzuki, Phys. Rev. D 33 (1986) 676.
 37. S M M Nejad, Phys. Rev. D 96, 11 (2017) 114021.
 38. M A G Nobary, J. Phys. G 20 (1994) 65.
 39. S M M Nejad and M Delpasand, Int. J. Mod. Phys. A 30 , 32 (2015) 1550179.
 40. S M M Nejad and M Delpasand, Eur. Phys. J. A 53 (2017) 174.
 41. S M M Nejad, Eur. Phys. J. A 52, 5 (2016) 127.
 42. M Salajegheh, S M M Nejad, and M Delpasand, Phys. Rev. D 100 , 11 (2019) 114031.
 43. S M M Nejad and A Armat, Eur. Phys. J. Plus 128 (2013) 121.
 44. S M M Nejad and M Balali, Phys. Rev. D 90, 11 (2014) 114017.

تحت نظارت وف ایرانی