نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده

در کار حاضر یونش یگانۀ اتم هلیوم از حالت پایه و اولین حالت برانگیخته در برخورد با یون‌های کربن برهنه (6+C ) با انرژی 100 مگا الکترون ولت بررسی شده است. سطح مقطع جزئی کامل با استفاده از روش اختلالی موج واپیچیدۀ پیوستۀ چهارجسمی در حالت پسین محاسبه شده است. اثرات همبستگی استاتیکی الکترون‌‌ها با انتخاب تابع موج سیلورمن برای حالت پایۀ اتم هلیوم وارد مسئله شده است. نتایج سطح مقطع جزئی کامل در صفحات سمتی مختلف برای الکترون‌های یونیزه شده با انرژی 5/6 الکترون ولت و اندازه حرکت انتقال یافته 0.75 در واحد اتمی با نتایج تجربی و نتایج نظری مبتنی بر فرمول‌بندی سه جسمی مقایسه شده است. همچنین تغییرات سطح مقطع دیفرانسیلی کامل در صفحۀ پراکندگی برای الکترون‌های یونیزه شده با انرژی‌ها و اندازه‌حرکت‌های انتقال ‌یافته متفاوت در مقایسه با نتایج تجربی و نظری مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Theoretical study of helium atom single ionization by bare carbon ions impact

نویسندگان [English]

 • Reza Fathi
 • Saeideh Amiribidvari

Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

In this work, the single ionization of helium atoms from the ground and the first excited state by bare carbon ions () impact at the incident energy of 100 MeV has been studied. The post form of CDW-4B formalism is used in the calculations. The correlated Silverman wave function as the ground state of the helium atom has been used to consider the effects of static electron correlation. The results, as the fully differential cross section in the azimuthal plane for different angles and the ejected electron energy 6.5 eV and momentum transfer 0.75 a.u, are compared with experimental and three-body formalism results from theory. Also, the variations of the fully differential cross section in the scattering plane for the various ejected electron energies and momentum transfers have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • single ionization
 • fully differential cross section
 • CDW-4B
 1. H Ehrhardt, K Jung, G Knoth, and P Schlemmer, Phys. D 1 (1986) 3.
 2. R Dorner, V Mergel, O Jagutzki, L Spielberger, J Ullrich, R Moshammer, and H Schmidt- Backing, Rep 330 (2000) 95.
 3. J Ullrich, R Moshammer, A Dorn, R Dorner, L P H. Schmidt, and H Schmidt-Bocking. Rep. Prog. Phys. 66 (2003) 1463.
 4. D Misra, et al., Rev. Lett. 102 (2009) 1.
 5. L P H. Schmidt, T Jahnke, A Czasch, M Schoffler, H Schmidt-Bocking, and R Dorner, Rev. Lett. 108 (2012) 073202 .
 6. O Chuluunbaatar, K A Kouzakov, S A Zaytsev, A S Zaytsev, V L Shablov, Yu.V Popov, H Gassert, M Waitz, H K Kim, T Bauer et al., Rev. A 99 (2019) 1.
 7. T W Shyn, Rev. A 45 (1992) 2951.
 8. C Dal Cappello, A Haddadou, F Menas, and A C Roy, Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44 (2011) 015204.
 9. M Brauner, J S Briggs, H Klar, J T Broad, T Rosel, K Jung, and H Ehrhardt, Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 24 (1991) 657.
 10. S AmiriBidvari and R Fathi, Phys. J. D 74 (2020) 55.
 11. H R J Walters and C Whelant, Rev. A 92 (2015) 1.
 12. M Schulz, A C Laforge, K N Egodapitiya, J S Alexander, A Hasan, M F Ciappina, A C Roy, R Dey, A Samolov, and A L Godunov, Rev. A 81 (2010) 052705.
 13. A B Voitkiv, Rev. A 95 (2017) 032708.
 14. N V Maydanyuk, A Hasan, M Foster, B Tooke, E Nanni, D H Madison, and M Schulz, Rev. Lett. 94 (2005) 243201.
 15. Schulz, R Moshammer, D Fischer, H Kollmus, D H Madison, S Jones, and J Ullrich, Nature 422 (2003) 48.
 16. D Fischer, R Moshammer, M Schulz, A Voitkiv, and J Ullrich, Phys. B: At. Mol. Opt. Phys 36 (2003) 3555.
 17. L Sarkadi, Rev. A 97 (2018) 042703.
 18. M F Ciappina, W R Cravero, and M Schulz, Phys. B At. Mol. Opt. phys. 40 (2007) 2577.
 19. H Gassert, O Chuluunbaatar, M Waitz, F Trinter, H K Kim, T Bauer, A Laucke, Ch Muller, J Voigtsberger, M Weller et al., Rev. Lett. 116 (2016) 062711.
 20. A B Voitkiv, B Najjari, and J Ullrich, Phys. B: At. Mot. Opt. Phys. 38 (2005) L107.
 21. L Gulyás, S Egri, and T Kirchner, Rev. A 90 (2014) 062710.
 22. N V Maydanyuk, A Hasan, M Foster, B Tooke, E Nanni, D H Madison, and M Schulz, Rev. Lett. 94 (2005) 243201.
 23. M Schulz and D H Madison, International Journal of Modern Physics A 21, 18 (2006) 3649.
 24. R T Pedlow, S F C O Rourke, and D S F Crothers, Rev. A 72 (2005) 062719.
 25. S AmiriBidvari and R Fathi, Phys. J. Plus 136 (2021) 190.
 26. S AmiriBidvari and R Fathi, Phys. J. Plus 136 (2021) 453.
 27. I Mancev, N Milojevic, and D Belkic, Rev. A 91 (2015) 062705.
 28. J Colgan, M S Pindzola, F Robicheaux, and M F Ciappina, Phys. B: At. Mol. Opt. Phys 44 (2011) 175205.
 29. M Foster, D H Madison, J L Peacher, M Schulz, S Jones, D Fischer, R Moshammer, and J Ullrich, Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 37 (2004) 1565.
 30. D H Madison, M Schulz, S Jones, M Foster, R Moshammer, and J Ullrich , J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 35 (2002) 3297.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی