نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

همانطور که می‌دانیم، سیاه‌چاله‌‌های منظم به فضا-زمان‌هایی اطلاق می‌شود که در عین داشتن افق (اتفاق)، عاری از تکینگی‌های اساسی (ذاتی) هستند. سیاه‌چاله‌‌های گوسی  یک نوع مهم از سیاه‌چاله‌‌های منظم‌اند  که دسته‌ای از جواب‌های استاتیک متقارن کروی معادلات اینشتین در حضور ثابت کیهان‌شناسی هستند. فضا- زمان‌های مربوط به این سیاه‌چاله‌‌ها می‌توانند مجانباً دوسیته و یا پاد-دوسیته باشند. آنها خواص جالب و ویژه‌ای داشته که تا حدودی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند. در کار حاضر، خواص مقدماتی این سیاه‌چاله ‌ها در گرانش تعمیم یافتۀ مجذوری محض مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود با انتخاب شرایط مرزی مناسب می‌توان علاوه بر فضا- زمان‌های مجانباً دوسیته و پاد-دوسیته، فضا- زمان‌های مجانباً تخت را نیز تولید کرد. نکتۀ مهم در این میان این است که این جواب‌ها (برخلاف گرانش اینشتینی) بدون حضورثابت کیهان‌شناسی تولید می‌شود. این موضوع از این جنبه مهم است که علی‌رغم نامعلوم بودن منشأ ثابت کیهان‌شناسی، منشأ آن را مادی می‌دانند ولی در نوشتار حاضر سعی بر نشان دادن یک منشأ هندسی به جای یک منشأ مادی یا فیزیکی برای آن است. در ضمن مقایسۀ این جواب‌های سیاه‌چاله‌‌های با همتای گرانش اینشتینی و در بحث ترمودینامیکی با جواب شوارتسشیلد، نشان دهندۀ برتری‌های نسبی این مدل گرانشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gaussian regular black holes in pure quadratic gravity

نویسنده [English]

 • Behrooz Malekolkalami

Physics Department-University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

In this work, we study some introductory properties of the regular Gaussian black holes in pure quadratic gravity. The results show the relative advantages of this model with respect to the similar case in Einstein gravity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • black hole
 • asymptotically flat spacetime
 • asymptotically de-sitter spacetime
 • Gaussian distribution
 1. B P Abbott et al, Rev. Lett.116 (2016) 061102.
 2. A Felice and  S Tsujikawa, Living Rev. Relativ. 13 (2010) 3.
 3. A A Starobinsky, Lett. B 91 (1980) 99.
 4. A Kehagias, C Kounnas, D Lüst  and  A Riotto, High Energy Phys. 1505 (2015) 143.
 5. A Salvio and A Strumia, High Energy Phys. 06 (2014)  080. 
 6. M Rinaldi, G Cognola, L Vanzo, and S Zerbini, Rev. D 91 (2015) 123527.
 7. A M Frassino, Proc. Phys. 208 (2018) 133.
 8. T P Sotiriou𝑢  𝑎𝑛𝑑V Faraoni, Mod. Phys. 82 (2010) 451.

تحت نظارت وف ایرانی