نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه گیلان هستم

چکیده

ما در این پژوهش به منظور درک بهتر تاثیر ساختار ملکولی در اثر سره به بررسی اعمال گرادیان دما به یک تک مولکول در آب می‌پردازیم. تک مولکول مورد بررسی با دو ریز کره که در دام انبرک‌های نوری قرار گرفته‌اند مدل شده است. ما نیرویی که این مجموعه‌ی دوکره‌ای در اثر شکست تقارن فضایی ناشی از وجود گرادیان دما به سیال اطراف خود وارد می‌کند را محاسبه کرده و همینطور ضریب سره‌ی متناسب با این نیرو را بدست می‌آوریم. دست آخر معادلات حاکم را با توجه به وابستگی خطی گرانروی سیال به مکان اصلاح می‌کنیم و نتایج را دوباره بدست می‌آوریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hydrodynamics interaction between two beads in the presence of the temperature gradient,, the effect of coupling between beads on the Soret coefficient.

نویسنده [English]

  • Golnaz Najafi Golvandani

I am a Phd student at Guilan university

چکیده [English]

In this investigation we try to find out the effect of the internal structure of the molecules in the Soret effect. Accordingly, we modeled a molecule as two trapped beads which are exposed to the external temperature gradient. we find the average of the total force that this system exerts on the fluid. we know that this average in the absence of any temperature field will be zero. Then we find the Soret coefficient proportional to this Force, At the end, we solve all the equations again by the considering of the space-dependent viscosity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stokes equation
  • Temperature gradient
  • Space dependent viscosity
  • Hydrodynamics interaction
  • Total force

تحت نظارت وف ایرانی