نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

انتقال امن کلیدها بین دو طرف یکی از مشکلات اولیه در رمزنگاری است. احتمال دستکاری یا رهگیری کلید از طریق یک استراق سمع کننده، دلیل این نگرانی است. یک راه امیدوارکننده برای حل این مشکل، توزیع کلید کوانتومی (QKD) است. توزیع امن کلیدهایی که ممکن است برای رمزگذاری و رمزگشایی پیام ها استفاده شوند، با این رویکرد امکان پذیر می شود، که از ایده مکانیک کوانتومی استفاده می کند. QKD درجه ای از حفاظت را ارائه می دهد که نمی تواند با استفاده از تکنیک های رمزنگاری کلاسیک انجام شود، و دارای قابلیت قابل توجهی برای کاربرد در حوزه هایی است که مکاتبات ایمن در آنها بسیار مهم است. QKD یک زمینه مطالعاتی است که کنوانسیون های مختلفی را در جهت توانمندسازی جایگزین ایمن کلیدهای رمزنگاری بین دو طرف، آلیس و باب، آورده است. دو پروتکل کلیدی در این زمینه عبارتند از BB84 که توسط Bennett و Brassard طراحی شد و E91 که توسط Ekert پیشنهاد شد. در حالی که پروتکل های دیگری توسعه یافته اند، بسیاری از این دو رویکرد اساسی الهام می گیرند. ما به طور خاص بر روی پروتکل E91 تمرکز کردیم و پتانسیل آن را برای انتقال ایمن جفت های درهم تنیده در شبکه های کامپیوتری بررسی کردیم. این پروتکل از درهم تنیدگی بین ذرات به عنوان وسیله ای برای تأیید امنیت تبادل کلید استفاده می کند. تحقیقات ما حول محوربررسی مبادله درهم تنیدگی برای دو ذره با استفاده از پروتکل E91 و ارائه طرحی برای این منظور، با هدف توسعه روشی جدید برای انتقال ایمن جفت‌های درهم‌تنیده از طریق شبکه‌های کامپیوتری بود. یافته‌های ما راه‌های امیدوارکننده‌ای را برای تحقیقات آینده در اجرای مبادله درهم‌تنیدگی ایمن در کاربردهای عملی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quantum Key Distribution in Computer Networks

نویسنده [English]

  • Maedeh Abbasi

Alzahra University

چکیده [English]

The secure transfer of keys between two parties, is one of the primary problems in cryptography. The possibility that the key can be manipulated or intercepted by way of an eavesdropper is the cause for the concern. A promising way to this problem is Quantum Key Distribution (QKD). The secure distribution of keys that may be used to encrypt and decrypt messages is made feasible by this approach, which makes use of the idea of quantum mechanics. QKD offers a degree of protection that can not be done by means of classical cryptography techniques, and has remarkable capability for application in a scope of fields in which secure correspondence is crucial. QKD is a field of study that has brought various conventions pointed toward empowering the safe alternate of cryptographic keys between two parties, Alice and Bob. Two key protocols within this field are the BB84 which was designed by Bennett and Brassard and E91 which was proposed by Ekert. While other protocols have been developed, many draw inspiration from these two foundational approaches. We focused specifically on the E91 protocol and explored its potential for the safe transfer of entangled pairs within computer networks. This protocol utilizes entanglement between particles as a means of verifying the security of the key exchange. Our investigation centered around testing the entanglement swapping for two particles using the E91 protocol, with the aim of developing a novel method for the secure transmission of entangled pairs via computer networks. Our findings suggest promising avenues for future work in implementing secure entanglement swapping in practical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • QKD
  • Entanglement

تحت نظارت وف ایرانی