نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده آموزش، دانشگاه القادسیه، الدیوانیه، القادسیه 58002، عراق

چکیده

در این مطالعه، آرایه‌های نانولوله TiO2 (TNTA) با استفاده از فرآیند آندایزاسیون محیطی کارآمد، کم هزینه و سازگار با محیط زیست در الکترولیت حاوی گلیسیرین تولید می‌شوند. TNTA ها به مدت 2 ساعت در دمای 500 درجه سانتی گراد آنیل شدند. برای آنالیز نمونه از پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FES-SEM)، طیف‌سنجی بازتابی پراکنده UV-Vis (DRS)، فوتولومینسانس (PL) و خواص فوتوالکتروشیمیایی (PEC) استفاده شد. با توجه به یافته‌های به‌دست‌آمده، پاسخ فوتوالکتروشیمیایی لایه TiO2 با چگالی جریان (Jph) 0.196 mAcm-2 و راندمان تبدیل نوری 0.14 درصد انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Formation of Self-Organized TiO2 Nanotube Arrays and Its Photoelectrochemical Response

نویسندگان [English]

  • Hawraa Sabah Hreo
  • Araa Mebdir Holi

Department of Physics, College of Education, University of Al-Qadisiyah, Al-Diwaniyah, Al-Qadisiyah 58002, Iraq

چکیده [English]

In this study, TiO2 nanotube arrays (TNTAs) are produced using an efficient, low-cost, and ecofriendly environmental anodization process in an electrolyte containing Glycerin. The TNTAs were annealed for 2 hours at 500 °C. X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (FES-SEM), UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy (DRS), photoluminescence (PL), and photoelectrochemical properties (PEC) were used to analyze the sample. According to the obtained findings, the photoelectrochemical response of the TiO2 film was accomplished with a current density (Jph) of 0.196 mAcm-2 and photoconversion efficiency of 0.14%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anodization
  • Glycerin
  • Titanium dioxide
  • Nanotubes arrays

تحت نظارت وف ایرانی