نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران، ایران

چکیده

حدس سانسور فراپلانکی اجازۀ کلاسیک شدن به طول موج های فراپلانکی را در زمان تورم نمی‌دهد. این باعث می‌شود که در سناریوی استاندارد، با فرض‌های معمول، سرعت انتشار اختلالات نرده‌ای و تانسوری کمیت‌های زمان تورم را سرعت نور اختیار می‌کنند. از این‌رو کران بالای بسیار پایینی برای این نسبت پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه کشف اختلالات تانسوری در تابش پس‌زمینه‌ای کیهانی را تقریباً ناممکن می‌کند. در مقالۀ حاضر، نشان می‌دهیم که این امکان وجود دارد که نسبت فوق را با کم کردن سرعت اختلالات تانسوری به مقدار مشاهده پذیر افزایش داد، بدون آن که نظریۀ میدان مؤثر تورم را بی‌اعتبار کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Finding larger tensor-to-scalar ratio in the framework of Trans-Planckian censorship conjecture

نویسندگان [English]

 • Amjad Ashoorioon
 • Abdol-Reza Yousefi Soustani

School of physics, Institute for Research in Fundamental Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Trans-Planckian censorship conjecture prohibits the sub-Planckian wavelengths during inflation to become classical. Under standard assumptions on the speeds of the tensor-to-scalar ratio, which set the speed of these perturbations equal to the light speed, the upper bound on the tensor-to-scalar ratio is reduced to the extent that there will be no prospect for the detection of tensor perturbations in the CMB. In this article, we show that with reducing the speed of tensor perturbations one can enhance the tensor-to-scalar ratio to an observable limit without violating the criteria of the effective field theory of inflation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trans-Planckian censorship conjecture
 • tensor-to-scalar ratio
 • speed of tensor perturbations
 1. R H Brandenberger, PoS ICFI2010 (2010) 001.
 2. R Allahverdi, et al., Open J. Astrophys. 4 (2021).
 3. S B Giddings, S Kachru and J Polchinski, Rev. D. 66 (2002) 106006.
 4. S Kachru, R Kallosh, A Linde, and S P Trivedi, Rev. D 68 (2004) 046005.
 5. R H Brandenberger and J Martin, Quant. Grav. 30 (2013) 113001.
 6. C Vafa, (2005), arXiv:hep-th/0509212 [hep-th].
 7. P Agrawal, G Obied, P J Steinhardt and C Vafa, Lett. B 784 (2018) 271.
 8. A Bedroya and C Vafa , JHEP 09 (2020) 123.
 9. A Bedroya, R Brandenberger, M Loverde and C Vafa, Rev. D 101 (2020) 103502.
 10. Akrami, et al., [Planck], Astron. Astrophys. 641 (2020) 61.
 11. https://cmb-s4.org, https://litebird.isas.jaxa.jp, https://science.jpl.nasa.gov/projects/bicep3.
 12. R Brandenberger and E Wilson-Ewing, JCAP 03 (2020) 047.
 13. V Kamali and R Brandenberger, Phys. J. C 80 no.4 (2020) 339.
 14. N Arkani-Hamed, P. Creminelli, S Mukohyama, and M Zaldarriaga, JCAP 04 (2004) 001.
 15. C Cheung, P Creminelli, A L Fitzpatrick, J Kaplan, and L Senatore, JHEP 0803 (2004) 014.
 16. A Ashoorioon, R Casadio, M Cicoli, G Geshnizjani, and J H Kim, JHEP 02 (2018) 172.
 17. T Noumi and M Yamaguchi (2014) arXiv:1403.6065 [hep-th].

تحت نظارت وف ایرانی