نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

2 پژوهشکده ی فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

چکیده

حدس سانسور فراپلانکی اجازه‌ی کلاسیک شدن به طول موج های فراپلانکی را در زمان تورم نمی دهد. این باعث می شود که در سناریوی استاندارد، با فرض‌های معمول، سرعت انتشار اختلالات اسکالر و تانسوری کمیت‌های زمان تورم را سرعت نور اختیار می کنند، از این‌رو کران بالای بسیار پایینی برای این نسبت پیش بینی شود. در نتیجه کشف اختلالات تانسوری در تابش پس‌زمینه‌ای کیهانی را تقریبا ناممکن می‌شود. در این مقاله نشان می‌دهیم که این امکان وجود دارد که این نسبت را با کم کردن سرعت اختلالات تانسوری به مقدار مشاهده پذیر افزایش داد، بی آنکه نظریه‌ی میدان موثر تورم را بی اعتبار کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Finding Larger Tensor-to-Scalar Ratio in the Framework of Trans-Planckian Censorship Conjecture

نویسندگان [English]

  • Amjad Ashoorioon 1
  • Abdol-Reza Yousefi Soustani 2

1 School of Physics, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) Farmanieh Building, No. 70, next to Kouhe Nour Building, Farmanieh Ave

2 School of physics, Institute for Research in Fundamental Sciences

چکیده [English]

Trans-Planckian censorship conjecture prohibits that the sub-Planckian wavelengths during inflation to become classical. Under standard assumptions on the speeds of the tensor-to-scalar ratio, which set the speed of these perturbations equal to the light speed, the upper bound on the tensor-to scalar ratio is reduced to the extent that there will be no prospect for the detection of tensor perturbations in the CMB. In this article, we show that with reducing the speed of tensor perturbations one can enhance the tensor-t-scalar ratio to an observable limit without violating the criteria of the effective field theory of inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trans-Planckian censorship conjecture
  • Tensor-to-scalar ratio
  • speed of tensor perturbations

تحت نظارت وف ایرانی