نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشکده فیزیک

چکیده

در این مقاله، مغناطومقاومت (MR) و مغناطو مقاومت ناهمسانگرد(AMR) لایه‌های نازک La_0.4 Pr_0.3 Ca_0.3 MnO_3 (LPCMO) مورد بررسی قرار گرفته است. لایه‌های نازک LPCMO با استفاده از روش لیزر پالسی (PLD) بر روی زیرلایه‌های LaAlO_3 (111)(LAO) و MgO(100)(MGO) لایه نشانی شده‌اند. با ضخامت سنجی لایه‌های نازک به روش بازتاب سنجی اشعه ایکس ( XRR) ضخامت لایه‌ها حدود 90 نانومتر برآورد شد. نمونه‌ی LPCMO بر روی زیرلایه‌ی LAO به علت تنش تراکمی زیاد دارای دمای گذار عایق- فلز پایین تری نسبت به نمونه ی لایه نشانی شده بر روی MGO است. همچنین مقدار MR در لایه‌های LPCMO/LAO و LPCMO/MGO به ترتیب 57 و 98 درصد به دست آمد. مقدار AMR بیشینه، در لایه ‌ی LPCMO/MGO (80 درصد) نسبت به نمونه‌ ی LPCMO/LAO (32 درصد) افزایش قابل ملاحظه ای دارد که به لحاظ پتانسیل کاربردی اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Anisotropic magnetoresistance in La0.4Pr0.3Ca0.3MnO3 thin films

نویسنده [English]

  • P Kameli

IUT

چکیده [English]

The paper presents a study on the magnetoresistance (MR) and anisotropic magnetoresistance (AMR) properties of La0.4Pr0.3Ca0.3MnO3 (LPCMO) thin films. The thin films were grown using pulsed laser deposition method on LaAlO3 (LAO) (111) and MgO (MGO) (100) substrates, with a thickness of approximately 90 nm as estimated by X-Ray reflectometry (XRR) method. The LPCMO sample on the LAO substrate exhibited a lower metal-insulation transition than the one on MgO substrate due to high compressive stress. The MR was found to be 57% and 98% for LPCMO/LAO and LPCMO/MGO films, respectively. The LPCMO/MGO sample also showed a significantly higher MR (80%) compared to LPCMO/LAO sample (32%), indicating its potential application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manganite
  • Thin film
  • Anisotropic magnetoresistance

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی