نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در این مطالعه، ما یک فرایند زمان گسستۀ غیر مارکوف، که گاهی به آن گشت فیل نیز گفته می‌شود، را بر روی یک شبکۀ بینهایت بزرگ گسستۀ یک بعدی با اعمال بازنشانی تصادفی در حافظه ارائه می‌کنیم. در هر رخداد بازنشانی تصادفی، ولگرد تمامی حافظه خود را از دست می‌دهد. با محاسبۀ مستقیم تحلیلی ممان‌های جابه‌حایی را در حضور بازنشانی تصادفی به دست می‌آوریم. محاسبات ما نشان می‌دهند که فرایند به یک حالت پایا نمی‌رسد؛ هرچند رفتار زمان بلند ممان‌ها نشان می‌دهند که تحت شرایط خاص توزیع ممان‌ها گوسی است. با تغییر سازوکار بازنشانی گذار از رفتار پخش به ابر پخش و برعکس می‌تواند رخ دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of random memory resetting on a non-Markovian random walk

نویسندگان [English]

 • Hamid Vazini Hekmat
 • Farhad Jafarpour Hamadani

Department of Physics, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

In this study, we present a discrete-time non-Markov process, referred to as an Elephant Random Walk, implemented on an infinite one-dimensional lattice, with the inclusion of random memory resetting. Upon each random resetting event, the walker completely loses its memory. Through analytical calculations, we determine the moments of displacement in the presence of random resetting. Our findings demonstrate that the process does not attain a steady state. However, the long-time behavior of the moments reveals that, under specific conditions, the displacement distribution follows a Gaussian distribution. By manipulating the resetting mechanism, the transition from diffusive to superdiffusive behavior, or vice versa, can be induced in the process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • non-Markovian process
 • resetting
 • moments
 • Gaussian distribution
 1. C D Bello, A K Hartmann, S N Majumdar, F Mori, A Rosso and G Schehr, Phys. Rev. E 108 (2023) 014112.
 2. J Villarroel, M Montero, J A Vega, Entropy 23, 7 (2021) 825.
 3. A Pal, R Chatterjee, S Reuveni, and A Kundu, J. Phys. A: Math. Theor. 52 (2019) 264002.
 4. R K Singh, K Górska and T Sandev, Phys. Rev. E 105 (2022) 064133.
 5. M R Evans, S N Majumdar, and G Schehr, J. Phys. A Math. Theor. 53 (2020) 193001.
 6. H Chen and F Huang, Phys. Rev. E 105 (2022) 034109.
 7. O T Friedman, Y Roichman and S Reuven, Phys. Rev. E 106(5) (2022) 054116.
 8. C D Bello, A V Chechkin, A K Hartmann, Z Palmowski, and R Metzler, New J. Phys. 25 (2023) 082002.
 9. S N Majumdar, S Sabhapandit, and G Schehr, Phys. Rev. E 92 (2015) 052126.
 10. D Boyer and C Solis-Salas, Phys. Rev. Lett. 112 (2014) 240601.
 11. O Vilka, D Camposd, V M ndezd, E Lourieb, R Nathanb and M Assafa, Phys. Rev. Lett. 128 (2022) 148301.
 12. A Stanislavsky and A Weron, Phys. Rev. E 104 (2021) 014125.
 13. P Grigolini, Chaos, Solitons & Fractals 81 (2015) 575.
 14. I Bronstein, Y Israel, E Kepten, S Mai, Y Shav-Tal, E Barkai and Y Garini, Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 018102.
 15. E Kepten, I Bronshtein, and Y Garini, Phys. Rev. E 87 (2013) 052713.
 16. J Szymanski and M Weiss, Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 038102.
 17. D Brockmann, L Hufnagel, and T Geisel, Nature 439 (2006) 462.
 18. R N Mantegna and H E Stanley, “Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance”, Cambridge University Press, Cambridge, (2000).
 19. J-P Bouchaud and M Potters, “Theory of Financial Risk and Derivative Pricing”, Cambridge University Press, Cambridge, (2000).
 20. G M Schütz and S Trimper, Phys. Rev. E 70 (2004) 045101(R).
 21. J C Cressoni, G M Viswanathan, and M A A da Silva, J. Phys. A: Math. Theor. 46 (2013) 505002.
 22. J C Cressoni, M A A da Silva, and G M Viswanathan, Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 070603.
 23. H-J Kim, Phys. Rev. E 90 (2014) 012103.
 24. U Harbola, N Kumar, and K Lindenberg, Phys. Rev. E 90 (2014) 022136.
 25. N Kumar, U Harbola, and K Lindenberg, Phys. Rev. E 82 (2010) 021101.
 26. M A A da Silva, G Viswanathan, and J Cressoni, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 421 (2015) 522.
 27. J C Cressoni, G M Viswanathan, A S Ferreira, and M A A da Silva, Phys. Rev. E 86 (2012) 022103.
 28. M A A da Silva, J C Cressoni, G M Schütz And G M Viswanathan and S Trimper, Phys. Rev. E 88 (2013) 022115.
 29. F N C Paraan and J P Esguerra, Phys. Rev. E 74 (2006) 032101.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی