نویسندگان

چکیده

پدیده های نوری غیرخطی مرتبه دوم در موارد با تقارن مرکزی مشاهده نمی شوند. در فیلمهای آلاییده به رنگینه که دارای تقارن مرکزی هستند, برای از بین بردن تقارن مرکزی باید مولکولهای رنگینه تحت تاثیر میدان الکتریکی جهت گیری کنند. به منظور این که مولکولها در حین اعمال میدان قدرت چرخش و آزادی حرکت داشته باشند بایست دمای نمونه در حین اعمال میدان به دمایی نزدیک دمای گذار شیشه ای برسد.در این کار تجربی, بعد از اعمال میدان الکتریکی به روش قطب دهی کورونا بر روی فیلم پلیمری PMMA ی آلاییده به رنگینه DSR1 هماهنگ دوم تولید شد. همچنین وابستگی شدت سیگنال هماهنگ دوم به ولتاژ قطب دهی, دمای قطب دهی و نیز واهلس جهت گیری رنگینه ها در پلیمرها مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Second harmonic generation with DSR1-PMMA polymer films

نویسندگان [English]

  • H. Tajalli
  • E. Mohajerani
  • S. Ahmadi
  • R. Kheradmand

چکیده [English]

  The poling process of polymers doped with chromophores is of great importance for the nonlinear properties of these materials. So, after having optimized the poling condition the second harmonic generation (SHG) was measured for PMMA polymer doped with Disperse Red 1. The dependence of SHG intensity to the poling voltage and poling temperature have been experimentally studied. The relaxation of dopant orientation in the polymer matrix was also measured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NLO
  • Maker fringes
  • chromophores orientation
  • second harmonic generation
  • polymer

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی