نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از معادله تعمیم یافته کلاین - گوردن (KG) به بررسی طیف کوارکونیم ها پرداخته ایم. این مسئله با استفاده از پتانسیلهای مناسب و بکار بردن آنها در جمله جرمی معادله KG به صورت تحلیلی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. سادگی این مدل و دقت بالای نتایج به دست آمده در مقایسه با روشهای دیگر, برای محاسبه نسبیتی طیف qq, قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quakonium spectroscopy by Klein-Gordon equation

نویسندگان [English]

  • M. Haghighat B Mirza
  • A. Dadkhah

چکیده [English]

  A model is proposed to obtain the qq spectra by using a generalized Klein-Gordon equation for a two-body system. A variety of different potentials are coupled to the mass term of the generalized equation. The eigenvalues and the corresponding mass spectra are evaluated by using numerical and analytical methods. The resulting spectra match dosely with the experimental data. The obtained values are also compared with those of models such as quasipotential equation (QPE).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quakonium
  • generalized Klein-Gordon equation
  • potential model
  • meson spectroscopy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی