نویسندگان

چکیده

در این مقاله تغییرات مقاومت الکتریکی سیمهای نانویی بیسموت بر حسب دما و میدان مغناطیسی مطالعه گردیده است. به همین منظور اثر پیکر و پراکندگی سطحی حاملها, در سیمهای باریک را برای سیستمهای با سطوح فرمی بیضوی مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده با داده های تجربی تطبیق داده شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dependent of electrical resistivity of thin wire on magnetic field and temperature

نویسندگان [English]

  • E. Sadeghi
  • M. Zare

چکیده [English]

  Variation of electrical resistivity of Bismuth nanowire versus magnetic field the and temperature are considered. We study the size effect and surface scattering of the carrier in thin wire for systems with ellipsoidal fermi surfaces. Results are in good agreement with experimental points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • size effect
  • ellipsoidal Fermi surface
  • specular reflection

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی