نویسندگان

چکیده

در این مقاله تشکیل فاز اسپینلی پودر نانومتری فریت منگنز تهیه شده از روش همرسوبی در دماهای مختلف و همچنین در اتمسفر اکسیژن و آرگون بررسی شده است. الگوهای XRD کم شدن تدریجی شدت پیکهای پس زمینه را با افزایش دمای پخت نشان می دهند. از سوی دیگر مشاهده شده است که تشکیل فاز اسپینلی تنها در گازهای بی اثر مثل آرگون امکان پذیر است. همچنین برای داشتن نمونه تک فاز از جداسازی مغناطیسی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of temperature and atmosphere on spinel phase formation of nano-manganese ferrite

نویسندگان [English]

  • B. Nasr
  • J. Amighian
  • M. Mozaffar

چکیده [English]

 Phase formation of manganese ferrite prepared by co-precipitation method is studied at different annealing temperatures. It is shown that the spinel phase is formed by quenching only in inert gas. XRD patterns show that the background picks fall in intensity by increasing annealing temperature and the single phase is achieved by magnetic separation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanoparticle
  • magnetic separation
  • inert atmosphere

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی