نویسندگان

چکیده

در این مقاله تولید میدانهای مغناطیسی بزرگ مقیاس در عالم, ناشی از افت و خیزهای کوانتومی میدان مغناطیسی در دوران تورمی و توسط جفت شدگی آن با میدان دیلاتون و اسکالر خمش ریچی بررسی شده و همچنین نشان داده شده که می توان میدانهایی با شدت مشاهده شده امروزی را تولید کرد. در مورد تحول میدان دیلاتون دو حالت وجود دارد. حالت اول این که تحول میدان دیلاتون پس از دوران تورمی خاتمه یابد و حالت دوم این که تحول میدان دیلاتون پس از دوران بازگرمایش ادامه پیدا کرده و با واپاشی آن خاتمه یابد که در این مقاله حالت اول بررسی می شود. پس از اتمام تحول دیلاتون به نظریه الکترومغناطیس معمولی بازگشته و مقدار میدان مغناطیسی امروزی را محاسبه می کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Generation of the large scale magnetic fields by coupling to curvature and dilaton field

نویسندگان [English]

  • A. Akhtari Zavareh
  • B. Mirza
  • A. Hojjati

چکیده [English]

 We investigate the generation of large scale magnetic fields in the universe from quantum fluctuations that are produced in the inflationary stage. By coupling these quantum fluctuations to the dilaton field and Ricci scalar, we show that the magnetic fields with the strength observed today can be produced. We consider two situations. First, the evolution of dilaton ends by starting the reheating stage. Second, the dilaton continues its evolution after reheating and then decays. We here consider the first case. In both cases, we come back to the usual Maxwell equations after inflation and then calculate present magnetic fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • large scale
  • magnetic fields
  • inflation

تحت نظارت وف ایرانی