نویسندگان

چکیده

در این مقاله یکی از اتمهای اگزوتیک, یعنی اتمهای میوندار مورد بررسی قرار گرفته اند. از نتایج این تحقیق, دست یافتن به روشی است که بتوان با گسترش آن از جمله در نظر گرفتن اندرکنشهای قوی با هسته, دیگر اتمهای اگزوتیک را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این, بررسی سینماتیک گذارهای اتمهای میوندار در محاسبات دقیقتر همجوشی کاتالیزور میونی نقش اساسی دارند. لازم به ذکر است که در این مقاله برخلاف کار دیگران انرژی جنبشی اتمهای میوندار در طی فرآیندهای گذار, ثابت در نظر گرفته نشده است و برای این منظور از روش گروه بندی انرژی استفاده کرده ایم. شایان ذکر است که روش گروه بندی انرژی ما را قادر ساخته است تا علاوه بر اینکه تاثیر انرژی جنبشی اتمهای میوندار را در فرآیندهای برخوردی گذار به حساب بیاوریم, بتوانیم طیف انرژی جنبشی اتمهای میوندار در حالت پایه را نیز استخراج کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the dynamics of cascade processes of muonic atoms by multi group method

نویسندگان [English]

  • S. Z. Kalantari
  • M. H. Pirahmadian

چکیده [English]

  Studies on exotic atoms are important in different ways. They are important for strong interaction with nucleus and the theory of QCD in low energies. They are also important in muon catalyzed fusion (µCF). Their properties can be revealed by studies on cascade of muonic atoms. In this paper, unlike the others, we do not consider the kinetic energy of muonic atoms, constant (the kinetic energy of muonic atoms can vary due to cascade processes). We have used multi group method. The energy dependence of the rates of collisional cascade processes can take into account by this method. In addition, the energy spectra of muonic atoms in the ground state are calculated. For this purpose we divided the energy spectrum to 10 groups, and then use the rate of external Auger effect, Coulomb de-excitation, muon transfer and elastic scattering to solve the dynamics of cascade processes in each group. These equations are coupled linear differential equations. To solve them we use the Runge-Kutta method in the fourth order. One of the conclusions of this paper is that, this energy spectrum is not Maxwellian distribution. Finally our results are compared with the results of the Monte-Carlo simulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exotic atoms
  • muonic atoms
  • muon catalyzed fusion
  • cascade processes

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی