نویسنده

چکیده

  نشان داده شده است که تشدیدهای شکل فشباخ در جفت شدگی بین باندی در ابرشبکه‌های ابررسانای چاههای کوانتمی یا نوارهای کوانتمی، فراهم آورنده سازوکار ابررسانایی دمای بالا است. بسته به ساختار مواد، این سازوکار باعث تقویت Tc می‌شود: ابرشبکه‌های چاههای کوانتمی (گرافیت بین لایه‌ای یا مواد دارای دو اتم بور)، و ابرشبکه‌های نوارهای کوانتمی (پرواسکایتهای مسی آلاییده شده با دمای گذار بالا) که در آن پتانسیل شیمیایی با تکینگی ون هوو لیفشیتس ( vHs ) در طیف انرژی الکترونی ابرشبکه، که به تغییرات ابعادی سطح فرمی یکی از زیرباندها مربوط می‌شود، تنظیم شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feshbach shape resonance for high Tc pairing in superlattices of quantum stripes and quantum wells

نویسنده [English]

  • A Bianconi

چکیده [English]

  The Feshbach shape resonances in the interband pairing in superconducting superlattices of quantum wells or quantum stripes is shown to provide the mechanism for high Tc superconductivity. This mechanism provides the Tc amplification driven by the architecture of material: superlattices of quantum wells (intercalated graphite or diborides) and superlattices of quantum stripes (doped high Tc cuprate perovskites) where the chemical potential is tuned to a Van Hove-Lifshitz singularity (vHs) in the electronic energy spectrum of the superlattice associated with the change of the Fermi surface dimensionality in one of the subbands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high Tc superconductivity
  • superlattices
  • exchange pairing
  • shape resonance
  • electronic topological transition

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی