نویسنده

چکیده

در مسیر جستجوی درک الکترونهای همبسته, ابررسانایی دمای بالا هنوز به عنوان یک چالش بزرگ و هم یک منبع درک بیشتر ما باقی مانده است. این مقاله به طور خلاصه دستاوردهای اصلی مطالعه ترابرد گرمایی در دماهای پایین را بیان می کند. در دماهای خیلی پایین شبه ذرات گره ای در گاف ابررسانایی –d موجی تبدیل به حاملین اصلی حرارت می شوند. بی نظمی در رسانندگی حرارتی آنها تاثیری نمی گذارد که این بازتابی از خواص زیر گاف ابررسانایی است. این یافته ما را به دریچه های جدیدی در کاوش درباره ابررساناهای غیر متعارف رهنمون می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nodal quasi-particles of the high-Tc superconductors as carriers of heat

نویسنده [English]

  • K. Behnia

چکیده [English]

  In the quest for understanding correlated electrons, high-temperature superconductivity remains a formidable challenge and a source of insight. This paper briefly recalls the central achievement by the study of heat transport at low temperatures. At very low temperatures, nodal quasi-particles of the d-wave superconducting gap become the main carriers of heat. Their thermal conductivity is unaffected by disorder and reflects the fine structure of the superconducting gap. This finding had led to new openings in the exploration of other unconventional superconductors

کلیدواژه‌ها [English]

  • unconventional superconductivity
  • transport properties
  • thermal conductivity
  • superconducting gap
  • nodal quasi-particles
  • impurity scattering

تحت نظارت وف ایرانی