نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی روشهای آماری برای تشخیص قلب سالم از قلب بیمار با استفاده از ریتم ضربان قلب می پردازیم. در ابتدا مروری بر چند روش شناخته شده خواهیم داشت و سپس دو روش جدید را ارایه خواهیم کرد. در روش اول ویژگی خود متشابهی بسیط (ESS) و در روش دوم یک مدل بازگشتی روی ضربان قلب افراد سالم و بیمار مورد بررسی قرار گرفته است. این دو ویژگی با دقت خوبی قادرند بین افراد سالم و بیمار تفاوت قائل شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Statistical analysis of heart beat time series

نویسندگان [English]

  • F. Atiyabi
  • M. Akbari Livari
  • K. Kaviani

چکیده [English]

In this paper, we study the statistical approaches to diagnose the heart by using the heart rate of individuals. First we review some well known methods and then we consider two new approaches. We analyse the extended self-similarity (ESS) and recursive model in the beat-to-beat fluctuations in the heart rates of healthy subjects as well as those with congestive heart failure. These concepts provide two novel techniques for distinguishing the two classes of subjects

کلیدواژه‌ها [English]

  • heart beat
  • CHF
  • time series
  • fractal
  • ESS
  • recursivemodel

تحت نظارت وف ایرانی