نویسندگان

چکیده

بررسی سیستم های ناکام مغناطیسی به وسیله روش میدان میانگین می تواند اطلاعات کیفی مناسبی در مورد رفتار سیستم در اختیار ما قرار دهد. این اطلاعات برای سیستم های به شدت ناکام مانند شبکه های کگومی که در بعضی از مواد با این ساختار گذار فاز به صورت تجربی مشاهده نشده یا به دلایل تکنیکی مشاهده آن تاکنون ناممکن بوده بسیار ارزشمند است. استفاده از روش میدان میانگین می تواند روش سریعی برای مطالعه مقدماتی مدل های پیشنهادی برای این دسته بلورها باشد. در این مقاله سعی شده است تا با اضافه کردن یک نوع ناهمسانگردی به مدل XY دوبعدی, رفتارسیستم به وسیله میدان میانگین مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت احتمال وجود نقطه سه بحرانی در سیستم بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mean field study of phase transitions in two dimensional Kagome lattice under local anisotropy

نویسندگان [English]

  • S. Mortezapour
  • F. Shahbazi

چکیده [English]

 In this work we investigated the critical properties of the anti-ferromagnetic XY model on a two dimensional Kagome lattice under single-ion easy-axes anisotropy. Employing the mean field theory, we found that this model shows a second order phase transition from disordered to all-in all-out state for any value of anisotropy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • XY model
  • Kagome lattice
  • mean field theory
  • magnetic frustration

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی