نویسندگان

چکیده

با استفاده از یک روش غیراختلالی که بر پایه متوسط گیری کوانتومی و یک نوع مناسب از تبدیلات تشدیدی بنا نهاده شده است, تشدیدهای سیستم یک اتم دو ترازی در حال اندرکنش با یک میدان کلاسیکی تک مد را بررسی می کنیم. هامیلتونیهای موثر این سیستم را در دو رژیم جفت شدگی ضعیف و قوی به دست می آوریم و نشان می دهیم که نتایج به دست آمده در رژیم جفت شدگی قوی, در حالت تشدید تک فوتونی میدان - صفر, برای تمام گستره ضریب جفت شدگی نیز معتبر است. در حالی که برای تشدیدهای چند فوتونی میدان - صفر چنین نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantum averaging and resonances: two-level atom in a one-mode classical laser field

نویسندگان [English]

  • M. Amniat-Talab
  • H. Sedghi
  • R. Khoda-Bakhsh

چکیده [English]

  We use a nonperturbative method based on quantum averaging and an adapted from of resonant transformations to treat the resonances of the Hamiltonian of a two-level atom interacting with a one-mode classical field in Floquet formalism. We illustrate this method by extraction of effective Hamiltonians of the system in two regimes of weak and strong coupling. The results obtained in the strong-coupling regime, are valid in the whole range of the coupling constant for the one-photon zero-field resonance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum averaging
  • two-level atom
  • Floquet formalism
  • resonant transformation
  • nonlinear resonance

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی