نویسندگان

چکیده

دراین مقاله معادلات هیدرودینامیک برای یک تیغه نازک بلور مایع نماتیک که به صورت یک نوسانگر پیچشی است برای میدانهای مغناطیسی قوی نوشته شده و مولفه های سرعت مایع تا تقریب مرتبه اول و سپس گشتاور وارد بر تیغه محاسبه شده اشت. تغییرات بسامد تشدید نوسانگر در حضور بلور مایع نماتیک و پهنای خط آن ضمن آنکه گذار فردریکز را تایید می‌کند خود راهی برای بدست آوردن برخی از کمیتهای فیزیکی مایع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the torque exerted on a narrow slab of a nematic liquid crystal in a high magnetic field

نویسندگان [English]

  • M. A. Shahzamanian
  • M. Ghafari

چکیده [English]

  In this paper t he hydrodynamic equations for a narrow slab when the state of nematic liquid crystal is deformed slightly by a high magnetic field are solved. Then the components of velocities and the torque exerted on the torsional oscillator in which the slab is contained are calculated, and the changes in the resonant frequency are determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nematic liquid crystal
  • phase transition
  • surfaces and boundary condition
  • material and magnetic properties

تحت نظارت وف ایرانی