نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک تحلیل از تراکم بوز اینشتین برای دستگاهی از ذرات با اسپین صفر را که با یکدیگر بر همکنش ندارند در یک پتانسیل نوسانگر ارائه می دهیم. نشان خواهیم داد که یک دستگاه مقید چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی با یک دستگاه نامقید از گازها (دستگاه بوزون آزاد) تفاوت دارد. یک تفاوت بسیار مهم آن است که بر خلاف دستگاهی از بوزونهای آزاد, در دستگاهی از بوزونهای مقید یک دمای بحرانی وجود ندارد. موضوع تراکم بوز اینشتین در این پتانسیل نوسانگر هماهنگ را چه از نظر عددی و چه از نظر تحلیلی مورد بررسی قرار می دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bose Einstein condensation of gases in a harmonic potential trap

نویسندگان [English]

  • M. E. Zomorrodian
  • R. Sabili

چکیده [English]

One of the most interesting properties of boson gases is that under special conditions, there is a possibility of a phase transition, in a critical temperature  below  which  all bosons condensate into  the ground state. This phenomenon is called Bose – Einstein Condensation (BEC). In  this paper, we investigate BEC in a harmonic oscillator trap. We conclude that, in contrast to a free boson gas, there is no critical temperature for phase transition in a harmonic oscillator trap. However , by numerical and analytical calculation, it is possible to obtain a temperature at which the heat capacity is maximum. We call this the critical  temperature . Possible explanation for all these features will be explained in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bose Einstein condensation
  • boson gas
  • phase transition

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی