نویسندگان

چکیده

ما طی خورشیدگرفتگی 20 مرداد 1378 در ایران, آزمایشی برای آشکارسازی تغییرات کوتاه دوره در شدت انرژی تاج خورشید انجام دادیم. مکان آزمایش در دانشگاه اصفهان, در 20 کیلومتری خط سایه مرکزی انتخاب شد. در این آزمایش از یک نورسنج 6 کاناله و فیلتر پیوستار با پهنای باند 190À با طول موج مرکزی 4700À استفاده و مقدار شدت با آهنگ 5 هرتز برای 6 ناحیه مختلف تاج خورشید ثبت شد. در انتخاب این نواحی از تصاویر ایکس نرم رصدخانه مداری YOHKOH استفاده شد. تحلیل فوریه همه کانالها به جز کانال 6 که نور به آن نمی رسید, نشان می دهد که امواجی با دامنه های بین 0.3 تا 0.7 درصد متوسط شدت تاج و با فرکانسهای کمتر از 0.1 هرتز در داده ها وجود دارد. برای یافتن این امواج و محاسبه پارامترهای آنها از روش ضرایب همبستگی و کمترین مربعات استفاده شده است. شباهتهایی بین امواج ثبت شده و در کانالهای مختلف وجود دارد (جدول 1) و به نظر می رسد که یکی از آنها در همه کانالها وجود داشته است. این مطلب, حدس نظریه پردازانی را که میرایی امواج مد سریع (fast mode) با طول میرایی چند صد هزار کیلومتر را عامل گرم شدن تابع در نواحی فعال می دانند, تقویت می کند. پارامترهای این امواج با فرض این که این امواج مد سریع یا مد آهسته (slow mode) هستند, محاسبه شده است. برای محاسبه طول امواج مد آهسته از رابطه λ=csp < /span> که P دوره تناوب موج و CS سرعت صوت است و برای امواج مد سریع از رابطه λ=VAp < /span>  که VA سرعت Alfven است, استفاده کردیم. نتایج این محاسبات که در جدولهای 3 و 4 آمده است با نتایج رصدهای انجام شده در خورشید گرفتگیهای قبلی (1995 و 1998) مشابه است. هم چنین مرتبه بزرگی شار انرژی به دست آمده مشابه نتایج گذشته است. بر این اساس, امواج مد سریع شار انرژی لازم برای گرم نگه داشتن تاج خورشید را دارا هستند, آزمایش های تکمیلی, به خصوص رصدهای دو بعدی برای تحقیق در مورد آهنگ میرایی این امواج مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Detection of short period intensity oscillations in the solar corona observed during the total solar eclipse of august 11, 1999

نویسندگان [English]

  • R. Rezaei
  • J. Singh
  • R. Cowsik
  • R. Sirinivasan
  • A. K. Saxena

چکیده [English]

  An experiment to search for short-period intensity oscillations in the solar corona was conducted during the total solar eclipse of August 11, 1999 in Esfahan, Iran. The intensity in the continuum, centered about 4700 Å and with a passband having a half-width of 190 Å, was recorded at a counting rate of 5 Hz using six low-noise Hamamatsu R647 photomultiplier tubes. We recorded intensity values from 6 different regions on the image of the solar corona from 1.2 R ° to 1.5 R ° . The power spectrum analysis of all channels, except for a channel that failed to receive any coronal light, shows excess power in the frequency range 0.02-0.2 Hz. The results of analyzing all channels demonstrate various waves with some degree of coherence and amplitudes from 0.3 to 0.7 percent of the mean coronal brightness. There are some similarities between waves in various channels and it may show that these waves exist in a large region of the corona, of the order of a few hundred thousand kilometers, much larger than the fiber optic diaphragms. The energy flux of each wave was calculated by assuming them as the slow or fast mode waves for the active and quiet regions of the solar corona. The energy flux of the fast mode waves in the active regions is comparable with the required energy flux for heating up the solar corona. The intensity oscillations observed in this experiment are similar to those detected during the 1995 and 1997 eclipses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the sun
  • corona
  • coronal heating
  • eclipse

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی