نویسندگان

چکیده

مکان مناسب برای احداث رصدخانه ملی ایران کجاست؟ در این مقاله بخشی از فعالیتهای انجام شده برای یافتن این مکان مناسب گزارش می گردد. تاکید ما در این گزارش بر نحوه اندازه گیری دید آسمان مناطق مورد نظر است. دستگاه اندازه گیری پارامتر «دید نجومی» یعنی «دیدسنج نجومی دیفرانسیلی» معرفی و نحوه تحلیل داده های ثبت شده توسط این دستگاه ارایه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and making a differential astronomical seeing monitor

نویسندگان [English]

  • A. Darudi
  • S. Nasiri

چکیده [English]

  Which place is an appropriate site for the construction of the Iranian National Observatory (INO)? In this paper part of the site selection process is reported. The emphasis is on the measuring of the seeing parameter for the pre-selected regions. These regions are examined by meteorological and geophysical studies and finally Kashan, Kerman, Qom and Ferdows sites were selected among 31 regions. To decide on the best site the seeing parameter had to be measured for the regions. To measure this parameter, one needs an astronomical seeing monitor. Designing and making a kind of seeing monitor and preparing the corresponding software is demonstrated and analysing of a sample of seeing data is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • site selection
  • astronomical seeing
  • turbulence
  • differential image motion

تحت نظارت وف ایرانی