نویسنده

چکیده

با بررسی معادله سینوسی گوردون پله ای (که در آن پارامتر سیستم برای مقادیر مثبت و منفی میدان نرده ای مقادیر متفاوتی دارد) و با اعمال شرایط اتصال مناسب, روابطی را بین سرعت سالیتونها قبل و بعد از برخورد به دست خواهیم آورد و امکان تبدیل جفت سالیتونهای سنگین با سرعت کم به جفت سالیتونهای سبک با سرعت بالا (که آن را تفنگ سالیتونی می نامیم) را مطرح خواهیم نمود. برخی از نتایجی که قبلا توسط نگارنده به صورت عددی به دست آمده بود, در این مقاله به صورت تحلیلی استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Junction conditions in stepwise Sine-Gordon equation and soltion collisions

نویسنده [English]

  • N. Riazi

چکیده [English]

  The stepwise Sine-Gordon equation in which the value of the system parameter is different for negative and positive value of the scalar field is investigated. By applying appropriate junction conditions, the relation between solition velocities before and after collision is derived. It turns out that a heavy soliton anti-soliton pair can transform into a light pair moving at right velocities. We call this phenomenon “soliton gun”. Some of the result which were obtained before numerically, are derived analytically in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonlinear physics
  • soliton theory
  • sine-Gordon equation

تحت نظارت وف ایرانی