نویسندگان

چکیده

با جایگزین کردن هندسه کرمچاله ای با یک محیط هم ارز و به کار بردن نظریه اختلال پراکندگی و تقریب بورن, سطح مقطع پراکندگی امواج الکترومغناطیسی توسط کرمچاله های ایستا را محاسبه کرده ایم. با بررسی سطح مقطع دیفرانسیلی در طول موجهای بلند نه تنها می توان کرمچاله ها را از اجسام معمولی تشخیص داد بلکه می توان انواع مختلف کرمچاله ها را از نظر تابع شکل از هم متمایز نمود. کمینه های سطح مقطع دیفرانسیلی به شعاع گلوگاه بستگی پیدا می کنند و ممکن است بتوان با تعیین کمینه ها, اندازه گلوگاه را برآورد کرد. این محیط هم ارز بر خلاف اجسام واقعی, هیچ اثری بر قطبش خطی موج ندارد و این خود می تواند در تشخیص کرمچاله ها از اجسام معمولی به کار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scattering of electromagnetic waves by a traversable wormhole

نویسندگان [English]

  • B. Nasr Esfahani
  • S. Dehdashti
  • M. Eshaghi

چکیده [English]

  Replacing the wormhole geometry with an equivalent medium using the perturbation theory of scattering and the Born approximation, we have calculated the differential scattering cross section of electromagnetic waves by a traversable wormhole. It is shown that scattering at long wavelenghts can essentially distinguish wormhole from ordinary scattering object. Some of the zeros of the scattering cross section are determined which can be used for estimating the radius of the throat of wormholes. The known result that in this kind of scattering the linear polarization remains unchanged is verified here.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wormholes
  • electromagnetic waves
  • perturbation theory of scattering
  • polarization

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی