نویسنده

چکیده

در این مقاله راه حل جدیدی برای مساله فضای هیلبرت در کیهانشناسی کوانتمی در مینی ابر فضا (mini super space) مورد بحث قرار گرفته و نتایج حاصل از تغییرات زمانی هندسه فضای هیلبرت در ساختار مکانیک کوانتمی غیر نسبیتی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشانگر وجود شباهتهای جالب توجهی بین مکانیک کوانتمی و نظریه نسبیت عام است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On quantizing gravity and geometrizing quantum mechanics

نویسنده [English]

  • Ali Mostafazadeh

چکیده [English]

  We elaborate on some recent results on a solution of the Hilbert-space problem in minisuperspace quantum cosmology and discuss the consequences of making the (geometry of the) Hilbert space of ordinary nonrelativistic quantum systems time-dependent. The latter reveals a remarkable similarity between Quantum Mechanics and General Relativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum gravity
  • Hilbert-space problem
  • geometric phase

تحت نظارت وف ایرانی