نویسندگان

چکیده

همزمانی اینشتاینی و انتقالی ساعتهای نزدیک به هم (به فاصله سیستماتیک کوچک) و ساعتهای دور از هم در فضا - زمان ریمانی عام بررسی شده است. ثابت شده است که ساعتهای نزدیک به هم را همواره می توان همزمان کرد. در حالت کلی ناظران دور از هم نمی توان یافت که ساعتهایشان به معنی اینشتاینی همزمان باشد؛ اما همیشه ناظرانی وجود دارند که همزمانی انتقالی در موردشان صادق است. در صورتی که هر دو فرآیند همزمان کردن امکانپذیر باشد, این دو فرآیند با یکدیگر هم ارزند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On synchronization of clocks in general space-times

نویسندگان [English]

  • M. R. H Khajehpour
  • R. Mansouri

چکیده [English]

  Einstein and transport synchronizations of infinitesimally spaced and distant clocks are considered in a general Riemannian space-time. It is shown that infinitesimally spaced clocks can always be synchronized. In general one can not find observers for whom distant clock are Einstein synchronized but transport synchronized observers do always exit. Whenever both procedures are possible, they are equivalent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relativity
  • synchronization
  • riemannian
  • space-time

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی