نویسنده

چکیده

در این مقاله, جوابهای کیهانشناسی معادلات برانس - دیکی (B-D) با ثابت کیهانشناسی برای جهانی که معادله حالت آن به صورت P=mÙ° ρ باشد, با فرض  φRn=cبه طور تحلیلی ارایه شده اند. متریک کیهان, متریک تخت (k=0) روبرتسون- واکر در نظر گرفته شده است. این جوابها که جوابهای غبار نظریه B-D با ثابت کیهانشناسی, جوابهای ناریایی °=Ù, جوابهای خلا اوهانلن و توپر, جوابهای تورمی (°=Ù) را در بر می گیرند, غنی هستند و می توانند به حل مشکلاتی در کیهانشناسی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cosmological solutions of Brans-Dicke equations with cosmological constant

نویسنده [English]

  • I. Ahmadi-Azar

چکیده [English]

  In this paper, the analytical solutions of Brans-Dicke (B-D) equations with cosmological constant are presented, in which the equation of state of the universe is P=mÙ° ρ , under the assumption φRn=c between the B-D field and the scale factor of the universe. The flat (K=0) Robertson- Walker metric has been considered for the metric of the universe. These solutions are rich in the sense that they include dust B-D theory with cosmological constant, Nariai Ù=° solutions, vacuum solutions of Ohanlen-Tupper and inflationary  Ù=° solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cosmological constant
  • Brans-Dicke-theory
  • inflation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی