نویسنده

چکیده

  حالتهای اسپین بالا در هسته­های آینه­ای 55Ni , 55Co  با استفاده از یک باریکه رادیوآکتیو که به روش جداسازی ایزوتوپی تولید شده بودند مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای آشکار سازی پرتوهای گاما, آرایه­ای از 7 آشکار ساز ژرمانیم (از نوع پراکندگی کامپتون), و برای آشکارسازی ذرات باردار آرایه­ای از 128 آشکارساز مستقل سیلیکون مورد استفاده قرار گرفتند. با استفاده از همزمانیهای گاما ـ گاما و گاما ـ ذره, سه حالت برانگیخته در 55Co و یک حالت برانگیخته در 55Ni برای اولین بار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Symmetry breaking in mirror nuclei55 Co and 55Ni

نویسنده [English]

  • S. Mohammadi

چکیده [English]

  Yrast states in mirror nuclei 55Co and 55Ni have been populated with a radioactive ion beam using the Isotope Separator On-Line method. A shielded array of 7 Compton suppressed germanium detectors recorded reaction gamma-rays. For channel selection, an array of 128 independent silicon detectors was used to differentiate exit channels with different number of proton and alpha particles emitted. From gamma-gamma and gamma-particle coincidences, three lines in 55Co and one line in 55Ni was obtained for the first time

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mirror nuclei
  • Radioactive Ion Beam
  • Coulomb Displacement Energies
  • Decay Schemes
  • Compound Nucleus
  • Fusion-Evaporation

تحت نظارت وف ایرانی