نویسندگان

چکیده

شیشه فلورید Zr/Ba/Na در حجم ثابت با روش دینامیک ملکولی در محدوده پتانسیل برن – میر - هاگنیز (Born-Mayer-Haggins) شبیه سازی شده است. مشکل فشار بالای دستگاه که در شبیه سازی قبلی وجود داشت برطرف شد و این شبیه سازی در فشار جو انجام گرفته است. ساختار شیشه و انرژی فعالسازی در فشار جو را با نتایج فشار بالای قبلی مقایسه کرده ایم. این مقایسه نشان می دهد با کاهش فشار, تغییراتی در ساختار, انرژی (کل و پتانسیل), گرمای ویژه و مشتق فشار ایجاد می شود. علاوه بر این در اینجا با شیشه ای با نرخ واهلش ساختاری بزرگتر و تغییرات ساختاری کمتری رو به رو هستیم دمای گذار به شیشه نیز در این بررسیها مطالعه شد و نتایج نشان می دهد, مطابق انتظار ما, عبور از دمای شیشه به مایع با فرو ریختن ساختار و قیود هندسی همراه است و افزایش سریعی در میانگین مربع جابه جایی اتمها مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zr/Ba/Na fluoride glass molecular dynamics studies at atmospheric pressure and 4 GPa I: equilibration and the glass transition

نویسندگان [English]

  • S. Gruenhut
  • M. Amini
  • D. R. MacFarlane
  • P. Meakin

چکیده [English]

  A constant volume, atmospheric pressure Zr/Ba/Na fluoride glass has been simulated by molecular dynamics with the limitations of the Born-Mayer-Huggins potentials, used previously and resulting in high simulation pressures, having been overcome. The simulated structure of this glass as well as its activation energy for diffusion are in very good agreement with those experimentally observed. To highlight the changes brought on by the decrease in pressure, the simulation at atmospheric pressure has been compared with one at high pressure. The results show that structural energy (total and potential), specific heat and pressure derivative changes occur with the reduction in pressure. In addition, a greater structural relaxation rate and a glass with a lower configurational variation were also observed. The glass transition has also been studied and it was found, on moving from glass to liquid temperatures, to be caused by the breaking of structural and geometric constraints. As expected, a sharp increase in the MSD was observed after the glass transition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • molecular dynamics
  • equilibration
  • glass transition
  • atmospheric Pressure
  • fluoride glasses
  • ZBN

تحت نظارت وف ایرانی