نویسندگان

چکیده

استفاده از روش اپتوگالوانیک (OG) در طیف نمایی لیزری (Laser Spectroscopy) متداول می باشد. در این مقاله فرآیند فتوتحریک سه مرحله ای اتم Gd با استفاده از روش (OG) به طور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. تنظیم طول موج لیزرها و تعیین شدت بهینه آنها در فرآیند, با استفاده از بررسی دامنه سیگنال (OG) صورت گرفته است. برای فرآیند فتوتحریک از سه لیزر قابل تنظیم پالسی رزینه ای (رنگ) استفاده شده و پهنای طول موجی لیزرها که در آنها فرآیند به طور موثر صورت می گیرد, تعیین شده است. نتایج نشان می دهند که حساسیت سیگنال (OG) به لیزر اول در فرآیند فتوتحریک به مراتب بیشتر از دو لیزر دیگر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Photo- excitation of Cd atom by optogalvanic technique monitoring

نویسندگان [English]

  • M. H. Mahdieh
  • H. Ghasem
  • N. Mohammadzadeh

چکیده [English]

  Optogalavanic technique has been used widely in laser spectroscopy. In this paper we have presented the results of an experimental three- step photo- excitation of Gd atom, using optogalvanic technique. Three tunable dye laser pulses were applied to excite the Gd atom in a three-step photo – excitation process. The optogalvanic signal was used to monitor the laser wavelength and efficiency of the excitation process. The results show that the optogalvanic signal is very sensitive to the first photo- excitation step in comparison with those of the second and the third step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optogalvanic
  • photo – excitation
  • pulse laser

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی