نویسندگان

چکیده

  با استفاده از ترکیب محاسبات ساختار الکترونی و محاسبات بس‌‌‌ذره‌ای, اثرات همبستگی در فرومغناطیس نیمه‌ فلز NiMnSb بررسی می‌شود. یک هامیلتونی واقعی بس‌‌ذره‌ای که صرفاً شامل اربیتالهای d اتم Mn باشد, اهمیت غیر-شبه ذرات را درست بالای سطح فرمی نشان می‌دهد. نتایج ما پیشنهاد می‌کند که برای توصیف دقیق‌تر حالتهای کم انرژی حول سطح فرمی, اربیتالهای d اتم Ni بایستی صریحاً منظور شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electron correlation effects in the half-metallic NiMnSb within a cluster-perturbation approach with ab-initio parameters

نویسندگان [English]

  • H. Allmaier
  • L. Chioncel
  • E. Arrigoni
  • M. I. Katsnelson
  • A. I. Lichtenstein

چکیده [English]

 Using a combination of electronic-structure and many-body calculations, we investigate correlations effects in the halfmetallic ferromagnet NiMnSb. A realistic many-body Hamiltonian, containing only Mn-d orbitals shows the importance of non-quasiparticle states just above the Fermi level. Our results suggest that for a better description of low energy states around Fermi level, Ni-d orbitals should be explicitly included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • half metal
  • cluster perturbation
  • electron correlation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی