نویسندگان

چکیده

  دو کوارکیها ممکن است نقش مهمی ‌را در فیزیک هادرونی به‌ خصوص در نزدیکی گذارهای فاز (نقاط کایرال و نقاط غیرمحبوس‌شدگی) بازی کنند. ما با استفاده از ایده‌های مربوط به دو کوارکی برداری در حد همبستگیهای دو کوارکی کایرال در ناحیه نسبیتی و با اعمال نمودن برهم‌کنشهای فوق ریز بین کوارکها در دوکوارکیهای برداری, جرم حالت پنج کوارکی+θ را محاسبه می‌کنیم, همچنین با استفاده از روش تونل‌زنی به‌ طور هم‌زمان پهنای واپاشی آن را به‌ دست می‌آوریم. نتایج در توافق خوبی با حدود تجربی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamical study of the multiquark states

نویسندگان [English]

  • A. Haghpeyma
  • M. Sarbisheie

چکیده [English]

  Diquarks may play an important role in hadronic physics particularly near the phase transitions (chiral, deconfinement points). By using vector diquark ideas in the chiral limit diquark correlations in the relativistic region and imposing HF interactions between quarks in a vector diquark, we calculate the mass of Theta pentaquark state. Also by using the tunnelling method we simultaneously calculate its decay width. Our results are in good agreement with experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diquark
  • pentaquark
  • hadron physics
  • quark model

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی