نویسنده

چکیده

 با این که بیش از 80 سال از کشف هسته اتم می­گذرد, هنوز یک نظریه جامع برای نیروی قوی, که عامل نگه دارنده هسته اتم به عنوان یک کل است, تدوین نشده است. در چند دهه اخیر, پراکندگی الکترون شناخت ما را نسبت به ساختمان هسته اتم و دینامیک برهم کنش هسته­ای عمیقتر کرده است. در این مقاله, برخی از مهمترین نتایج به دست آمده از واکنشهای( e, e´pp) و (e , e´p) و (e , e´) و در انرژی متوسط را به اختصار بررسی خواهیم کرد و نگاهی کوتاه به آینده این بخش از فیزیک هسته­ای خواهیم داشت.

عنوان مقاله [English]

Electron Scattering at Medium Energies

نویسنده [English]

  • N. Kalantar Nayestanaki

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی