نویسندگان

چکیده

در این مقاله پیشنهاد جدیدی در باره طراحی رآکتور شکافت ارائه شده است که در مقابل اتفاقهای ناشی از خراب شدن خنک کننده کاملاً مصون است. در این رآکتور پیشنهادی خود ـ ایمن, گلوله­های سوخت بر اثر تعادل بین نیروی وزن و نیروی مقاومی که جریان هلیوم خنک کننده به گلوله وارد می­کند, به صورت شناور نگه داشته می­شوند. به علاوه طراحی سیستم به صورتی است که اندازه نیروی مقاوم در طول بستر جریان, اندکی تغییر می­کند و این تغییر به گونه­ای است که سبب پایداری بستر شاره می­شود. هر گونه اتفاقی که بر اثر خراب شدن خنک کننده (LOCA) یا افت جریان (LOFA) را پیش بیاید, باعث می­شود که نیروی مقاوم کم شود یا از بین برود و در نتیجه گلوله­های سوخت بر اثر نیروی وزن سقوط کنند و از قلب رآکتور خارج شوند. این گلوله­ها پس از خروج, در منطقه­ای که سیستم در حالت تحت بحرانی است قرار می­گیرند و خنک می­شوند و مسئله ذوب شدن قلب رآکتور منتفی می­شود.   با تغییر سرعت خنک کننده, تخلخل بستر تغییر می­کند و معلوم شده است که این امر سبب تغییر در ضریب تکثیر سیستم می­شود, و از آن می­توان برای کنترل سیستم استفاده کرد. با تعیین تخلخلی که به ازای آن ضریب تکثیر بی نهایت سیستم دارای مقدار بیشینه است و فرض قرار گرفتن سیستم در آن تخلخل, ارتفاع مؤثر قلب و سرعت لازم گاز هلیوم برای قرار داشتن سیستم در آن تخلخل محاسبه شده است. با مشخص شدن وضعیت مکانیکی سیستم, محاسبات رآکتور فیزیکی با استفاده از روش پخش نوترون و معادله انتقال انجام شده و شعاع بحرانی سیستم برای تولید 300 مگاوات تعیین شده است. توزیع شار برای نوترونهای گرمایی و نوترونهای سریع در درون قلب و بازتابنده با استفاده از روش محاسبات دو گروهی محاسبه و رسم شده است. لازم به تذکر است که در اکثر این محاسبات استفاده از کدهای پیشرفته میسر نبود, زیرا طراحی مورد نظر با سایر رآکتورهای معمولی که تا به حال طراحی شده­اند و از آنها استفاده می­شود مغایر است.

عنوان مقاله [English]

A Proposal for a Fluidized Bed Nuclear Reactor

نویسندگان [English]

  • M. R. Eskandari
  • M. Shayesteh

تحت نظارت وف ایرانی