نویسندگان

چکیده

  جریان آرام و تراکم ناپذیر شاره در اطراف استوانه به روش عددی حل شده است. در این بررسی, عدد رینولدز از 1/0 تا 1000 تغییر می­کند و طیف وسیعی از جریان شاره را در برمی­گیرد. جریان خزشی (Re40) در گستره این بررسی قرار دارند. در این مقاله تصاویری از گردابه­های متناوب, نوسان ضرایب نیروی مقاومت و بالابر و نوسان نقطه جدایی جریان ارائه شده است. نتایج نشان می­دهد که بسامد نوسان ها به عدد رینولدز بستگی دارد و با افزایش عدد رینولدز افزایش می­یابد. رابطه­ای برای عدد استروهال ارائه شده است که از آن می­توان برای محاسبه بسامد نوسان ها در گستره (40 استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Slow and Periodic Flow Past a Cylinder

نویسنده [English]

  • M. Molki. D. Fotouhi

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی